040 - 2 660 660

Nieuw!

notaris-webshop.nl

Koop je notariële overeenkomst online

Schäfer Notarissen

Midden in de maatschappij!

Schäfer Notarissen is een notariskantoor met vestigingen in Eindhoven en Nuenen. Ons kantoor kenmerkt zich door de persoonlijke behandeling en benadering. U wordt ontvangen in een gezellige, open en klantvriendelijke sfeer. Ook staan wij voor een flexibele en snelle werkwijze, het efficiënt opzetten van projecten en het geven van glasheldere en begrijpelijke adviezen. 

  • Overdrachtsbelasting over koopsom en aanvullende prestatie

    Als koper van een woning of bedrijfspand betaalt u overdrachtsbelasting. Het bedrag van de overdrachtsbelasting ziet u ook terug op de afrekening van de notaris. Voor de eigendomsverkrijging van een bestaand woonhuis wordt 2% van de koopsom en voor de levering van een bedrijfspand 6% van de koopsom als overdrachtsbelasting in rekening gebracht. In de Wet op belastingen van rechtsverkeer is geregeld dat overdrachtsbelasting wordt betaald over de waarde van de woning of het bedrijfspand. Meestal is deze gelijk aan de koopsom, maar het komt wel eens voor dat de woning wordt verkocht voor een koopsom die lager is dan de werkelijke waarde, bijvoorbeeld als ouders de woning verkopen aan hun kinderen tegen een lagere verkoopprijs. De overdrachtsbelasting is dan verschuldigd over de marktwaarde van de woning.

    lees meer
  • Combinatie geregistreerd partner en eerder testament bron voor geschil

    Samenlevingsvormen zijn er in allerlei soorten en maten. In juridische zin hebben we het dan over samenwonen, geregistreerd partnerschap, huwelijk, met of zonder samenlevingscontract, partnerschaps- of huwelijkse voorwaarden, met of zonder testament. Daar komt nog bij dat gedurende de relatie nieuwe combinaties worden gemaakt. Jawel, met als gevolg dat er bij overlijden van een van de partners verschillen van mening ontstaan over wie nu waar recht op heeft.

    lees meer