040 - 2 660 660

Nieuw!

notaris-webshop.nl

Koop je notariële overeenkomst online

Schäfer Notarissen

Midden in de maatschappij!

Schäfer Notarissen is een notariskantoor met vestigingen in Eindhoven en Nuenen. Ons kantoor kenmerkt zich door de persoonlijke behandeling en benadering. U wordt ontvangen in een gezellige, open en klantvriendelijke sfeer. Ook staan wij voor een flexibele en snelle werkwijze, het efficiënt opzetten van projecten en het geven van glasheldere en begrijpelijke adviezen. 

  • Landgoedwoningen en erfbelasting

    Voor woningen die onder de Natuurschoonwet vallen, gelden bijzondere regels. Een voorbeeld daarvan is dat de waarde van de omliggende tuin en het erf buiten de waardering voor de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) wordt gelaten.

    lees meer
  • Moet koper ruilverkavelingslasten uitdrukkelijk aanvaarden?

    Bij het sluiten van een koopovereenkomst betreffende een onroerende zaak, is de verkoper verplicht de koper op de hoogte te stellen van de bijzondere lasten en beperkingen die op de onroerende zaak drukken. Die lasten en beperkingen kunnen onder meer erfdienstbaarheden en kettingbedingen zijn, maar ook de verplichting om ruilverkavelingsrente te betalen.

    lees meer