040 - 2 660 660

Nieuw!

notaris-webshop.nl

Koop je notariële overeenkomst online

Schäfer Notarissen

Midden in de maatschappij!

Schäfer Notarissen is een notariskantoor met vestigingen in Eindhoven en Nuenen. Ons kantoor kenmerkt zich door de persoonlijke behandeling en benadering. U wordt ontvangen in een gezellige, open en klantvriendelijke sfeer. Ook staan wij voor een flexibele en snelle werkwijze, het efficiënt opzetten van projecten en het geven van glasheldere en begrijpelijke adviezen. 

  • Verschil vrije verkoopwaarde en waarde in verhuurde staat is schenking

    Van schenking is sprake als enerzijds de schenker door die schenking wordt verarmd en anderzijds de begiftigde hierdoor wordt verrijkt. Bovendien moet er sprake zijn van vrijgevigheid of beter gezegd: het was de bedoeling van de schenker om de begiftigde te bevoordelen. Is hiervan ook sprake als de verhuurder de woning aan de huurder verkoopt tegen een waarde die lager is dan de vrije verkoopwaarde? Volgens een uitspraak van de rechtbank Noord Holland in augustus van dit jaar is dat wel het geval.

    lees meer
  • ANBI-status steunstichting afhankelijk van ANBI-status instelling

    Een vereniging of stichting kan in aanmerking komen voor gunstig fiscale faciliteiten voor het geval er geërfd wordt of schenkingen worden ontvangen. Ze moet dan gekwalificeerd zijn als Algemenen Nut Beogende Instelling (hierna ANBI). Om hiervoor te kwalificeren moet de instelling aan een aantal voorwaarden voldoen. De kwalificatie wordt toegekend door de Belastingdienst.

    lees meer