040 - 2 660 660

Huwelijkse voorwaarden wijzigen

Leg jullie nieuwe inzichten goed vast

In 25% van alle huwelijken worden er huwelijkse voorwaarden opgesteld. Een kans van één op vier dat je over huwelijkse voorwaarden beschikt. Weet je nog wat je bij het huwelijk hebt afgesproken? Onderzoek wijst uit dat veel huwelijkspartners niet exact weten wat er in de huwelijkse voorwaarden staat.

Ze zijn zich niet bewust van de gemaakte afspraken en de gevolgen daarvan. Zo aan het begin van een huwelijk is dat ook wel te begrijpen. Maar gaande weg kunnen de afspraken toch wel erg belangrijk worden. Er kunnen spanningen ontstaan in het huwelijk of er komen problemen doordat één van de partners vanwege een onderneming failliet dreigt te gaan. 

Heeft u altijd verrekend?

In bijna 66% van de huwelijkse voorwaarden wordt een periodiek verrekenstelsel afgesproken. Bij een periodiek verrekenstelsel wordt afgesproken dat de overgespaarde inkomsten, na aftrek van de kosten van de huishouding, gelijk worden verdeeld. 

De praktijk leert dat het periodiek verrekenen in veel gevallen achterwege blijft. Vaak onbewust omdat men niet exact weet hoe dat in zijn werk gaat. In de afgelopen jaren heeft de rechter meerdere malen geoordeeld dat de partners in feite geleefd hebben alsof er sprake was van gemeenschap van goederen. In die gevallen werd een beroep op de huwelijkse voorwaarden door de rechter afgewezen. Dat is zuur omdat de intentie van de huwelijkse voorwaarden anders was. 

Dit soort uitspraken demonstreren dat het erg belangrijk is afspraken goed vast te leggen en er ook naar te handelen.

Is aanpassing van een vergeten verrekening nog mogelijk?

Indien je in het verleden het periodiek verrekenen bent vergeten, dan kan dat hersteld worden door alsnog gezamenlijk om de tafel te gaan zitten en een verrekening te maken. Schäfer Notarissen kan je daarbij ondersteunen. In dat geval is het raadzaam om naar de huwelijkse voorwaarden als geheel te kijken. Vraag je dan af of hetgeen erin staat nog steeds overeenkomt met je visie en wensen.

Laat uw huwelijksvoorwaarden controleren

Het is verstandig je huwelijksvoorwaarden regelmatig na te lezen. In verband met wetswijzigingen of andere ontwikkelingen kan het noodzakelijk zijn de huidige huwelijksvoorwaarden aan te passen. De rechterlijke goedkeuring voor het aangaan, wijzigen en opheffen van huwelijksvoorwaarden tijdens huwelijk is vervallen. Dit betekent dat huwelijksvoorwaarden tijdens huwelijk nu sneller, gemakkelijker en goedkoper kunnen worden aangegaan, gewijzigd of opgeheven.

Meer weten over het wijzigen van huwelijkse voorwaarden?

Voor meer informatie kun je gerust contact met ons opnemen. Schäfer Notarissen helpt je graag verder!

  • Starter komt moeilijker aan koophuis

    Een eigen huis raakt voor starters op de woningmarkt steeds verder uit beeld. Zij zijn veroordeeld tot de huurmarkt, waarin blijkens onderzoek van ING de tevredenheid over de woonsituatie achter blijft bij mensen met een eigen huis. De situatie op de woningmarkt heeft ook gevolgen voor het vertrouwen van burgers in de woningmarkt. In het eerste kwartaal van 2018 is dat vertrouwen weer verder gedaald ten opzichte van vorig jaar. lees meer
  • Proces bij opvolging familiebedrijf vergt gedegen aanpak

    Opvolging in een familiebedrijf heeft heel veel haken en ogen. Het vraagt veel zorgvuldigheid in voorbereiding en proces. Het begint al met de vraag of de opvolger wel of niet uit de familie moet komen. Hoe dan ook, het gaat uiteindelijk om de continuïteit van uw bedrijf en het niet verstoren van familiebanden. Bij dit alles moeten ook nog eens de financiële, juridische, fiscale en andere bedrijfsmatige aspecten betrokken. lees meer