040 - 2 660 660

Huwelijkse voorwaarden wijzigen

Leg jullie nieuwe inzichten goed vast

In 25% van alle huwelijken worden er huwelijkse voorwaarden opgesteld. Een kans van één op vier dat je over huwelijkse voorwaarden beschikt. Weet je nog wat je bij het huwelijk hebt afgesproken? Onderzoek wijst uit dat veel huwelijkspartners niet exact weten wat er in de huwelijkse voorwaarden staat.

Ze zijn zich niet bewust van de gemaakte afspraken en de gevolgen daarvan. Zo aan het begin van een huwelijk is dat ook wel te begrijpen. Maar gaande weg kunnen de afspraken toch wel erg belangrijk worden. Er kunnen spanningen ontstaan in het huwelijk of er komen problemen doordat één van de partners vanwege een onderneming failliet dreigt te gaan. 

Heeft u altijd verrekend?

In bijna 66% van de huwelijkse voorwaarden wordt een periodiek verrekenstelsel afgesproken. Bij een periodiek verrekenstelsel wordt afgesproken dat de overgespaarde inkomsten, na aftrek van de kosten van de huishouding, gelijk worden verdeeld. 

De praktijk leert dat het periodiek verrekenen in veel gevallen achterwege blijft. Vaak onbewust omdat men niet exact weet hoe dat in zijn werk gaat. In de afgelopen jaren heeft de rechter meerdere malen geoordeeld dat de partners in feite geleefd hebben alsof er sprake was van gemeenschap van goederen. In die gevallen werd een beroep op de huwelijkse voorwaarden door de rechter afgewezen. Dat is zuur omdat de intentie van de huwelijkse voorwaarden anders was. 

Dit soort uitspraken demonstreren dat het erg belangrijk is afspraken goed vast te leggen en er ook naar te handelen.

Is aanpassing van een vergeten verrekening nog mogelijk?

Indien je in het verleden het periodiek verrekenen bent vergeten, dan kan dat hersteld worden door alsnog gezamenlijk om de tafel te gaan zitten en een verrekening te maken. Schäfer Notarissen kan je daarbij ondersteunen. In dat geval is het raadzaam om naar de huwelijkse voorwaarden als geheel te kijken. Vraag je dan af of hetgeen erin staat nog steeds overeenkomt met je visie en wensen.

Laat uw huwelijksvoorwaarden controleren

Het is verstandig je huwelijksvoorwaarden regelmatig na te lezen. In verband met wetswijzigingen of andere ontwikkelingen kan het noodzakelijk zijn de huidige huwelijksvoorwaarden aan te passen. De rechterlijke goedkeuring voor het aangaan, wijzigen en opheffen van huwelijksvoorwaarden tijdens huwelijk is vervallen. Dit betekent dat huwelijksvoorwaarden tijdens huwelijk nu sneller, gemakkelijker en goedkoper kunnen worden aangegaan, gewijzigd of opgeheven.

Meer weten over het wijzigen van huwelijkse voorwaarden?

Voor meer informatie kun je gerust contact met ons opnemen. Schäfer Notarissen helpt je graag verder!

  • Notaris vervangt ongeschikte executeur

    Een executeur in een complexe nalatenschap zal goed beslagen ten ijs moeten komen. Het komt wel eens voor dat een goede bekende van de overledene is benoemd tot executeur, terwijl hij eigenlijk geen ervaring heeft met het beheren van grote vermogens of een nalatenschap met veel schulden. Mochten de erfgenamen, schuldeisers of andere belanghebbenden bang zijn dat de executeur de complexe afwikkeling niet goed ter hand neemt en de verplichtingen daardoor niet worden nagekomen, dan is er een mogelijkheid om de rechter te vragen een vereffenaar van de nalatenschap aan te stellen. lees meer
  • Notarieel samenlevingscontract

    Hoe gek het ook klinkt, samenwoners hebben geen officiële juridische status, zoals dat bij gehuwden of geregistreerd partners wel het geval is. Wel kunnen ze in een samenlevingscontract een aantal zaken regelen, zodat ze dezelfde aanspraken krijgen als gehuwden. Bijvoorbeeld een aanwijzing om elkaars pensioen te kunnen ontvangen, of een vrijstelling voor erfbelasting. lees meer