040 - 2 660 660

Schenking

Erfbelasting voorkomen door aan je kinderen te schenken

Erfbelasting betalen kan voorkomen worden door een goed testament op te stellen of door tijdig de huwelijkse voorwaarden aan te passen. Erfbelasting kan ook bespaard worden door tijdens leven vermogen over te dragen van ouders naar kinderen. Bijkomend voordeel is dat zo ook inkomstenbelasting bespaard kan worden. Door jaarlijks aan de kinderen te schenken wordt het vermogen kleiner zodat de kinderen later minder erfbelasting betalen. Daarbij kan gebruik gemaakt worden van de jaarlijkse schenkingsvrijstelling. 

Schenking in geld of op papier

Er zijn diverse manieren om te schenken. De meest gebruikelijke manier van schenken, is door het geld over te maken op de bankrekening van de kinderen of kleinkinderen of in een envelop. Als het vermogen niet liquide beschikbaar is doordat het vermogen bijvoorbeeld bestaat uit onroerend goed of uit aandelen die niet gemakkelijk verhandelbaar zijn, bestaat de mogelijkheid om te schenken op papier. In feite schenken de ouders een bedrag aan de kinderen maar lenen het direct weer terug. De ouders moeten over het geleende bedrag rente betalen aan de kinderen. Volgens de wet moet dit tenminste 6% per jaar zijn en ook daadwerkelijk worden betaald. Van deze vorm van schenking dient een notariële akte gemaakt te worden.

Nu schenken, maar straks pas genieten

In sommige gevallen willen de ouders of opa en oma dat de (klein)kinderen niet direct over het geld kunnen beschikken. Of de (groot)ouders willen dat het geld voor een bepaald doel wordt gebruikt. In die gevallen heeft men diverse mogelijkheden om het bezit ervan door de (klein)kinderen nog even uit te stellen of afhankelijk te stellen van bepaalde doelstellingen. Een aantal van deze mogelijkheden zijn: 

 1. Schenken onder een last 
  De ouder schenkt een geldbedrag waarbij het kind de beperking wordt opgelegd dat het geld alleen mag worden gebruik voor een bepaald doel, bijvoorbeeld ter financiering van een (bepaalde) studie. 
 2. Schenken onder bewind 
  De ouder schenkt een geldbedrag aan het kind maar stelt ook een bewindvoerder aan. Het kind kan het bedrag niet zondermeer gebruiken. Dit zal hij/zij in overleg met de bewindvoerder moeten doen. 
 3. Herroepelijk schenken 
  De ouder bepaalt bij de schenking dat de schenking herroepen kan worden als de ouder tot de conclusie komt dat het geld verkeerd wordt besteed. 
 4. Retour bij overlijden 
  De ouder bepaalt dat als het kind eerder overlijdt, dat de schenking dan terug gaat naar de ouder.
 5. Uitsluitingsclausule 

Meer weten over schenken?

Voor meer informatie kun je gerust contact met ons opnemen. Schäfer Notarissen helpt je graag verder!

 • Starter komt moeilijker aan koophuis

  Een eigen huis raakt voor starters op de woningmarkt steeds verder uit beeld. Zij zijn veroordeeld tot de huurmarkt, waarin blijkens onderzoek van ING de tevredenheid over de woonsituatie achter blijft bij mensen met een eigen huis. De situatie op de woningmarkt heeft ook gevolgen voor het vertrouwen van burgers in de woningmarkt. In het eerste kwartaal van 2018 is dat vertrouwen weer verder gedaald ten opzichte van vorig jaar. lees meer
 • Proces bij opvolging familiebedrijf vergt gedegen aanpak

  Opvolging in een familiebedrijf heeft heel veel haken en ogen. Het vraagt veel zorgvuldigheid in voorbereiding en proces. Het begint al met de vraag of de opvolger wel of niet uit de familie moet komen. Hoe dan ook, het gaat uiteindelijk om de continuïteit van uw bedrijf en het niet verstoren van familiebanden. Bij dit alles moeten ook nog eens de financiële, juridische, fiscale en andere bedrijfsmatige aspecten betrokken. lees meer