040 - 2 660 660

Familie & Relatie

Je familiezaken goed geregeld in iedere fase van je leven

Samen verder gaan met je geliefde is een belangrijke beslissing. Trouwen, geregistreerd partnerschap of samenwonen, wat past het beste bij jullie? Laat je door Schäfer Notarissen adviseren. Je bent er dan zeker van dat gemaakte afspraken net zo goed bij je passen als je partner.

Samen verder gaan officieel vastleggen

Om jullie keuze om samen verder te gaan officieel vast te leggen zijn er verschillende mogelijkheden. Wanneer je ongehuwd samenwoont dan is er bij wet niets geregeld. Je kan er daarom voor kiezen om afspraken vast te leggen in een samenlevingscontract of geregistreerd partnerschap. Dan is het op ieder moment helder welke bezittingen en schulden van jullie samen worden en welke je persoonlijk houdt. Maar ook wat er moet gebeuren als één van jullie komt te overlijden. Ook wanneer jullie trouwen dan kunnen jullie dat op meerdere manieren doen. Schäfer Notarissen helpt je graag uit te vinden welke vorm het beste bij jullie past. Een huwelijk in gemeenschap van goederen, een beperkte gemeenschap of een koude uitsluiting.

Zaken goed regelen voor jullie kinderen

Wanneer je partner en jij kinderen hebben is het verstandig om ook voor hen de zaken goed te regelen. Bijvoorbeeld door de voogdij te regelen, voor als er onverhoopt iets met een van jullie beiden gebeurt. Wanneer je vindt dat sommige erfgenamen (nog) niet de volle verantwoordelijkheid kunnen dragen over hun erfenis omdat ze bijvoorbeeld te jong zijn dan bestaat er de mogelijkheid om het bewind over de erfenis vast te leggen bij Schäfer Notarissen. Ook voor schenkingen kan je bij ons terecht. Bijvoorbeeld als je iemand tijdens je leven wilt bevoordelen in plaats van pas bij je overlijden. Belastingbesparing kan ook een reden zijn om te willen schenken. 

Schäfer Notarissen is er ook in mindere tijden

Ook bij een gestrand huwelijk of bij het verbreken van een andere samenlevingsvorm is Schäfer Notarissen er voor je. Voor de verdeling van onroerend goed en aandelen in een vennootschap is volgens de wet tussenkomst van de notaris vereist. Bijvoorbeeld wanneer je je ex-partner wilt 'uitkopen', dan is een 'akte van verdeling' nodig.

Een testament geeft zekerheid

Voor mensen die geen testament hebben, regelt de wet hoe hun erfenis wordt verdeeld. Als je zelf wilt bepalen hoe je erfenis wordt verdeeld dan maak je een testament. Met een testament kan je er ook voor zorgen dat belasting wordt bespaard of uitgesteld. Maar er zijn nog heel veel andere redenen voor een testament. Schäfer Notarissen informeert je daar graag over en kan je adviseren over het testament dat het beste bij je wensen past.

  • Starter komt moeilijker aan koophuis

    Een eigen huis raakt voor starters op de woningmarkt steeds verder uit beeld. Zij zijn veroordeeld tot de huurmarkt, waarin blijkens onderzoek van ING de tevredenheid over de woonsituatie achter blijft bij mensen met een eigen huis. De situatie op de woningmarkt heeft ook gevolgen voor het vertrouwen van burgers in de woningmarkt. In het eerste kwartaal van 2018 is dat vertrouwen weer verder gedaald ten opzichte van vorig jaar. lees meer
  • Proces bij opvolging familiebedrijf vergt gedegen aanpak

    Opvolging in een familiebedrijf heeft heel veel haken en ogen. Het vraagt veel zorgvuldigheid in voorbereiding en proces. Het begint al met de vraag of de opvolger wel of niet uit de familie moet komen. Hoe dan ook, het gaat uiteindelijk om de continuïteit van uw bedrijf en het niet verstoren van familiebanden. Bij dit alles moeten ook nog eens de financiële, juridische, fiscale en andere bedrijfsmatige aspecten betrokken. lees meer