040 - 2 660 660

Echtscheiding & verdeling

Ook als het niet loopt zoals je gehoopt had is je notaris er

Bij een gestrand huwelijk of bij het verbreken van een andere samenlevingsvorm, zullen jullie ook financieel een punt achter de relatie willen zetten. Goederen die gemeenschappelijk zijn zullen moeten worden verdeeld. Voor de meeste goederen geldt dat jullie dat zelf kunnen verdelen. Denk bijvoorbeeld aan de auto en de inboedel.

Verdeling met tussenkomst van de notaris

Voor de verdeling van bepaalde goederen is volgens de wet echter tussenkomst van de notaris vereist. Het gaat dan onder meer om onroerend goed en aandelen in een vennootschap. Als je bijvoorbeeld naar de bank stapt voor een hypotheek waarmee je je ex-partner wilt 'uitkopen', dan zal de bank je wijzen op de noodzaak van een zogeheten 'akte van verdeling'.

Wat is een akte van verdeling?

Voor de verdeling van onroerend goed gelden in de basis dezelfde formaliteiten als voor de verwerving van onroerend goed, met dit verschil dat een verdelingsakte meer werkzaamheden met zich meebrengt voor de notaris. Net als bij de aankoop van je woning wordt ook nu een notariële akte opgemaakt. Waarbij de notaris volgens bepaalde voorschriften de eigendomsrechten van partijen controleert en vervolgens in de akte beschrijft aan wie de woning wordt toebedeeld. De akte wordt na de ondertekening ingeschreven bij het kadaster.

Bezitsoverdracht van onroerend goed en aandelen

Ingeval van ontbinding van een huwelijk zal de advocaat een echtscheidingsconvenant hebben opgesteld waarin jullie onderlinge afspraken zijn vastgelegd. Of wellicht hebben jullie een vaststellingsovereenkomst gemaakt bij de beëindiging van de samenleving. Bezitsoverdracht van onroerend goed of aandelen in een vennootschap dienen volgens de wet altijd bij notariële akte te geschieden. Het convenant alleen is dus niet voldoende om de eigendommen over te dragen.

Kan een akte van verdeling even wachten?

Zolang er niet tot het verdelen van de woning wordt overgegaan, blijven beide partijen aansprakelijk voor de hypothecaire geldlening die op de woning rust. Ook als één van beiden niet meer in de woning woonachtig is. Ook andere eigenaarsrisico's, zoals die van tussentijdse waardedaling, blijven bestaan.

Moeten wij beiden langskomen bij de notaris?

Indien je voor de overname van de woning tevens een nieuwe hypotheekakte nodig hebt, moet je naar de notaris. Het is niet noodzakelijk dat je ex-partner hierbij aanwezig is. Deze kan namelijk volmacht geven aan een medewerker om de akte te tekenen. Je hoeft bij ons dus niet samen aan tafel te zitten als jullie dat niet willen.

Voor meer informatie kun je gerust contact met ons opnemen. Schäfer Notarissen helpt je graag verder!

  • Notaris vervangt ongeschikte executeur

    Een executeur in een complexe nalatenschap zal goed beslagen ten ijs moeten komen. Het komt wel eens voor dat een goede bekende van de overledene is benoemd tot executeur, terwijl hij eigenlijk geen ervaring heeft met het beheren van grote vermogens of een nalatenschap met veel schulden. Mochten de erfgenamen, schuldeisers of andere belanghebbenden bang zijn dat de executeur de complexe afwikkeling niet goed ter hand neemt en de verplichtingen daardoor niet worden nagekomen, dan is er een mogelijkheid om de rechter te vragen een vereffenaar van de nalatenschap aan te stellen. lees meer
  • Notarieel samenlevingscontract

    Hoe gek het ook klinkt, samenwoners hebben geen officiële juridische status, zoals dat bij gehuwden of geregistreerd partners wel het geval is. Wel kunnen ze in een samenlevingscontract een aantal zaken regelen, zodat ze dezelfde aanspraken krijgen als gehuwden. Bijvoorbeeld een aanwijzing om elkaars pensioen te kunnen ontvangen, of een vrijstelling voor erfbelasting. lees meer