040 - 2 660 660

Voogdij regelen

Heldere afspraken over de zorg voor je kinderen

Wil je de voogdij regelen voor jullie kind(eren)? Verstandig, want er kan altijd wat met jou of je partner gebeuren. En dan beslist de rechter wie voor jullie kind(eren) gaat zorgen. In het uiterste geval komt er een pleeggezin aan te pas. Neem dus het zekere voor het onzekere en laat Schäfer Notarissen een testament opmaken met een voogdijregeling.

Daarin maak je zelf uit wie het ouderlijk gezag en de zorg gaat krijgen over jullie kind(eren). Te zijner tijd moet diegene wel een schriftelijk verklaring bij de griffie afleggen. Daarin verklaart de voogd zich bereid om deze voogdij op zich te nemen.

Bewind opnemen in testament

Misschien vind je dat sommige erfgenamen (nog) niet de volle verantwoordelijkheid kunnen dragen over hun erfenis. Bijvoorbeeld omdat ze nog te jong zijn. Of omdat ze ziek of verslaafd zijn. Je kunt dan een bewind opnemen in je testament. Je wijst dan een bewindvoerder aan die het geërfde beheert. Je kunt zelf bepalen hoe lang het bewind duurt en aan welke voorwaarden de erfgenamen moeten voldoen om zelf de verantwoordelijkheid te krijgen. Schäfer Notarissen adviseert je hier graag over.

Meer weten over voogdij en bewind?

Voor meer informatie kun je gerust contact met ons opnemen. Schäfer Notarissen helpt je graag verder!

  • Starter komt moeilijker aan koophuis

    Een eigen huis raakt voor starters op de woningmarkt steeds verder uit beeld. Zij zijn veroordeeld tot de huurmarkt, waarin blijkens onderzoek van ING de tevredenheid over de woonsituatie achter blijft bij mensen met een eigen huis. De situatie op de woningmarkt heeft ook gevolgen voor het vertrouwen van burgers in de woningmarkt. In het eerste kwartaal van 2018 is dat vertrouwen weer verder gedaald ten opzichte van vorig jaar. lees meer
  • Proces bij opvolging familiebedrijf vergt gedegen aanpak

    Opvolging in een familiebedrijf heeft heel veel haken en ogen. Het vraagt veel zorgvuldigheid in voorbereiding en proces. Het begint al met de vraag of de opvolger wel of niet uit de familie moet komen. Hoe dan ook, het gaat uiteindelijk om de continuïteit van uw bedrijf en het niet verstoren van familiebanden. Bij dit alles moeten ook nog eens de financiële, juridische, fiscale en andere bedrijfsmatige aspecten betrokken. lees meer