040 - 2 660 660

Voogdij regelen

Heldere afspraken over de zorg voor je kinderen

Wil je de voogdij regelen voor jullie kind(eren)? Verstandig, want er kan altijd wat met jou of je partner gebeuren. En dan beslist de rechter wie voor jullie kind(eren) gaat zorgen. In het uiterste geval komt er een pleeggezin aan te pas. Neem dus het zekere voor het onzekere en laat Schäfer Notarissen een testament opmaken met een voogdijregeling.

Daarin maak je zelf uit wie het ouderlijk gezag en de zorg gaat krijgen over jullie kind(eren). Te zijner tijd moet diegene wel een schriftelijk verklaring bij de griffie afleggen. Daarin verklaart de voogd zich bereid om deze voogdij op zich te nemen.

Bewind opnemen in testament

Misschien vind je dat sommige erfgenamen (nog) niet de volle verantwoordelijkheid kunnen dragen over hun erfenis. Bijvoorbeeld omdat ze nog te jong zijn. Of omdat ze ziek of verslaafd zijn. Je kunt dan een bewind opnemen in je testament. Je wijst dan een bewindvoerder aan die het geërfde beheert. Je kunt zelf bepalen hoe lang het bewind duurt en aan welke voorwaarden de erfgenamen moeten voldoen om zelf de verantwoordelijkheid te krijgen. Schäfer Notarissen adviseert je hier graag over.

Meer weten over voogdij en bewind?

Voor meer informatie kun je gerust contact met ons opnemen. Schäfer Notarissen helpt je graag verder!

  • Wel of geen centraal aandeelhoudersregister, dat is de vraag

    De Raad van State heeft kritiek geuit op het oorspronkelijke wetsvoorstel ter invoering van een centraal aandeelhoudersregister. De Raad vindt dat er een forse overlap is met de Europees verplichte Register van Uiteindelijk Begunstigden, het UBO-register. Dat heeft nu geleid tot een herzien initiatiefvoorstel aan de Tweede Kamer. Het Centraal Aandeelhoudersregister (CAHR) volgens de indieners betrouwbaarder dan het UBO-register. lees meer
  • Partnervrijstelling voor erfbelasting

    Erft u van uw echtgenoot of geregistreerd partner, dan is de grote vrijstelling van toepassing en hoeft u over € 643.194 geen erfbelasting te betalen.<br /> Voor samenwoonpartners geldt dat zij niet automatisch partners voor de erfbelasting zijn. Dat is pas zo als zij voorafgaand aan het overlijden, minstens 6 maanden aan de volgende voorwaarden voldoen: lees meer