040 - 2 660 660

Voogdij regelen

Heldere afspraken over de zorg voor je kinderen

Wil je de voogdij regelen voor jullie kind(eren)? Verstandig, want er kan altijd wat met jou of je partner gebeuren. En dan beslist de rechter wie voor jullie kind(eren) gaat zorgen. In het uiterste geval komt er een pleeggezin aan te pas. Neem dus het zekere voor het onzekere en laat Schäfer Notarissen een testament opmaken met een voogdijregeling.

Daarin maak je zelf uit wie het ouderlijk gezag en de zorg gaat krijgen over jullie kind(eren). Te zijner tijd moet diegene wel een schriftelijk verklaring bij de griffie afleggen. Daarin verklaart de voogd zich bereid om deze voogdij op zich te nemen.

Bewind opnemen in testament

Misschien vind je dat sommige erfgenamen (nog) niet de volle verantwoordelijkheid kunnen dragen over hun erfenis. Bijvoorbeeld omdat ze nog te jong zijn. Of omdat ze ziek of verslaafd zijn. Je kunt dan een bewind opnemen in je testament. Je wijst dan een bewindvoerder aan die het geërfde beheert. Je kunt zelf bepalen hoe lang het bewind duurt en aan welke voorwaarden de erfgenamen moeten voldoen om zelf de verantwoordelijkheid te krijgen. Schäfer Notarissen adviseert je hier graag over.

Meer weten over voogdij en bewind?

Voor meer informatie kun je gerust contact met ons opnemen. Schäfer Notarissen helpt je graag verder!

  • Notaris vervangt ongeschikte executeur

    Een executeur in een complexe nalatenschap zal goed beslagen ten ijs moeten komen. Het komt wel eens voor dat een goede bekende van de overledene is benoemd tot executeur, terwijl hij eigenlijk geen ervaring heeft met het beheren van grote vermogens of een nalatenschap met veel schulden. Mochten de erfgenamen, schuldeisers of andere belanghebbenden bang zijn dat de executeur de complexe afwikkeling niet goed ter hand neemt en de verplichtingen daardoor niet worden nagekomen, dan is er een mogelijkheid om de rechter te vragen een vereffenaar van de nalatenschap aan te stellen. lees meer
  • Notarieel samenlevingscontract

    Hoe gek het ook klinkt, samenwoners hebben geen officiële juridische status, zoals dat bij gehuwden of geregistreerd partners wel het geval is. Wel kunnen ze in een samenlevingscontract een aantal zaken regelen, zodat ze dezelfde aanspraken krijgen als gehuwden. Bijvoorbeeld een aanwijzing om elkaars pensioen te kunnen ontvangen, of een vrijstelling voor erfbelasting. lees meer