040 - 2 660 660

Voogdij regelen

Heldere afspraken over de zorg voor je kinderen

Wil je de voogdij regelen voor jullie kind(eren)? Verstandig, want er kan altijd wat met jou of je partner gebeuren. En dan beslist de rechter wie voor jullie kind(eren) gaat zorgen. In het uiterste geval komt er een pleeggezin aan te pas. Neem dus het zekere voor het onzekere en laat Schäfer Notarissen een testament opmaken met een voogdijregeling.

Daarin maak je zelf uit wie het ouderlijk gezag en de zorg gaat krijgen over jullie kind(eren). Te zijner tijd moet diegene wel een schriftelijk verklaring bij de griffie afleggen. Daarin verklaart de voogd zich bereid om deze voogdij op zich te nemen.

Bewind opnemen in testament

Misschien vind je dat sommige erfgenamen (nog) niet de volle verantwoordelijkheid kunnen dragen over hun erfenis. Bijvoorbeeld omdat ze nog te jong zijn. Of omdat ze ziek of verslaafd zijn. Je kunt dan een bewind opnemen in je testament. Je wijst dan een bewindvoerder aan die het geërfde beheert. Je kunt zelf bepalen hoe lang het bewind duurt en aan welke voorwaarden de erfgenamen moeten voldoen om zelf de verantwoordelijkheid te krijgen. Schäfer Notarissen adviseert je hier graag over.

Meer weten over voogdij en bewind?

Voor meer informatie kun je gerust contact met ons opnemen. Schäfer Notarissen helpt je graag verder!

  • Open cv blijft intact

    Even was er de angst dat de cv’s (commanditaire vennootschappen) zouden worden afgeschaft. De discussie – en de angst – laaide op na een publicatie in het Financieele Dagblad en het Weekblad Fiscaal Recht. De staatssecretaris heeft echter inmiddels laten weten dat de open cv gewoon blijft bestaan. Goed nieuws voor ondernemers die om fiscale redenen een cv voeren. lees meer
  • Spijt na de bruiloft

    Het is algemeen bekend dat huwelijkse voorwaarden vóór het huwelijk gemaakt moeten worden. Toch komt het nog regelmatig voor dat mensen dat vergeten, of denken dat het later nog wel kan. lees meer