040 - 2 660 660

Schenkingen

Vermogen overdragen tijdens je leven

Er is een aantal redenen om te schenken. Bijvoorbeeld als je iemand tijdens je leven wilt bevoordelen in plaats van pas bij je overlijden. Ook belastingbesparing kan een reden zijn om te schenken. Door te schenken verklein je namelijk je erfenis en daarmee ook de erfbelasting. Voor een goed advies over schenkingen en schenking op papier is Schäfer Notarissen je notaris.

Belasting besparen door te schenken

Met schenken kan je iemand financieel ondersteunen maar in veel gevallen ook belasting besparen. Door te schenken verklein je je erfenis. Hiermee bespaar je voor je toekomstige erfgenamen erfbelasting. Door te schenken wordt ook geprofiteerd van de (jaarlijkse) vrijstellingen voor de schenkbelasting (belasting over een schenking). Als er meer geschonken wordt dan het vrijgestelde bedrag, betaalt de ontvanger van de schenking alleen schenkbelasting over het gedeelte van de schenking dat hoger is dan het vrijgestelde bedrag. 

Mogelijkheden om te schenken

Er is een aantal mogelijkheden om te schenken. Zo kan je geld schenken door het geld over te maken op de rekening van de begunstigde(n). De wet stelt geen eisen aan dit soort schenkingen van geld. Bij een 'schenking op papier' is dat anders. Zo is het verplicht de gemaakte afspraken over dit soort schenkingen door een notaris vast te laten leggen. Schäfer Notarissen helpt je daarbij graag.

Schenking op papier

Als je een geldbedrag wilt schenken maar niet daadwerkelijk het bedrag wilt betalen, dan kan je een zogenaamde ‘papieren schenking’ doen. Je houdt het geschonken bedrag zelf, maar je maakt wel gebruik van de vrijstellingen van de schenkbelasting. De Belastingdienst stelt aan deze schenking meerdere eisen, waaronder het vastleggen ervan in een notariële akte en het jaarlijks betalen van een rente van 6% over het geschonken bedrag. Door het jaarlijks betalen van een zakelijke rente verminder je natuurlijk je vermogen verder maar bespaar je je toekomstige erfgenamen belasting!

Alles weten over schenken?

Voor meer informatie kun je gerust contact met ons opnemen. Schäfer Notarissen helpt je graag verder!

  • Open cv blijft intact

    Even was er de angst dat de cv’s (commanditaire vennootschappen) zouden worden afgeschaft. De discussie – en de angst – laaide op na een publicatie in het Financieele Dagblad en het Weekblad Fiscaal Recht. De staatssecretaris heeft echter inmiddels laten weten dat de open cv gewoon blijft bestaan. Goed nieuws voor ondernemers die om fiscale redenen een cv voeren. lees meer
  • Spijt na de bruiloft

    Het is algemeen bekend dat huwelijkse voorwaarden vóór het huwelijk gemaakt moeten worden. Toch komt het nog regelmatig voor dat mensen dat vergeten, of denken dat het later nog wel kan. lees meer