040 - 2 660 660

Appartement

Appartementsrecht bij de aankoop van je appartement

Het kopen van een appartement is een grote stap. Voor veel starters op de woningmarkt is een appartement ideaal. Maar bij de aankoop van een appartement komt er veel op je af. Zeker wanneer jij en je partner voor het eerst een huis kopen. Schäfer Notarissen is er om jullie hierbij te adviseren en verder te helpen.

Gemaakte afspraken vastleggen

Wanneer je het droomappartement eenmaal gevonden hebt en je bent het met de verkoper eens geworden, dan schrijft de wet voor dat jullie die overeenkomst schriftelijk vastleggen. De mondelinge afspraken die jullie gemaakt hebben gelden niet officieel. In veel gevallen stelt de makelaar de koopovereenkomst van het appartement op, maar wij kunnen dat ook voor je regelen.

Appartementsrecht en de splitsingsakte

Als je een appartement koopt, koop je een deel van het gebouw. Je hebt dan zoals dat heet een appartementsrecht. Bij de koop van een appartement krijg je daarom te maken met een splitsingsreglement en splitsingsakte. Hierin staat onder meer hoe het appartementencomplex is ingedeeld en wat de regels voor de Vereniging van Eigenaren zijn.

Vereniging van Eigenaren

Samen met de andere bewoners zit je verplicht in de Vereniging van Eigenaren (VvE). Die zorgt onder meer voor onderhoud van het complex en reserveert daar geld voor. Als eigenaar van het appartement betaal je servicekosten om het onderhoud te bekostigen.

Officieel eigenaar van het appartement worden

Wanneer de koopovereenkomst is getekend, de bedenktijd voorbij is en de ontbindende voorwaarden niet nodig bleken is het appartement nog niet automatisch jouw eigendom. Het appartement moet namelijk nog officieel worden overgedragen. Voor de officiële overdracht van het appartement moet je naar de notaris. Normaal gesproken bepaalt de koper van een appartement bij welke notaris de overdracht moet plaatsvinden, aangezien de koper veelal ook de kosten van de notaris betaalt. Dat noemen we de kosten koper.

Leveringsakte voor het appartement

Bij de overdracht van het appartement tekenen de verkoper, de notaris en jijzelf de leveringsakte waarin onder meer de gemaakte afspraken uit de koopovereenkomst staan. Daarna zal de notaris er voor zorgen dat de akte wordt ingeschreven bij het Kadaster en ben je officieel eigenaar van het appartement.

Samen een appartement kopen

Als je samen met je partner een appartement koopt moet je ook samen goede afspraken maken. Die afspraken kan je vastleggen in een samenlevingscontract en in een testament. Een samenlevingscontract bevat de afspraken die jullie maken voor jullie leven samen, het testament is een regeling bij overlijden. Een goed testament zorgt er in veel gevallen voor dat je partner geen erfbelasting hoeft te betalen bij jouw overlijden. Schäfer Notarissen kan jullie adviseren over jullie samenlevingscontract en testament. Ook voor het opmaken van deze stukken ben je bij Schäfer Notarissen aan het goede adres.

Meer weten?

Voor meer informatie kun je gerust contact met ons opnemen. Schäfer Notarissen helpt je graag verder!

  • Wel of geen centraal aandeelhoudersregister, dat is de vraag

    De Raad van State heeft kritiek geuit op het oorspronkelijke wetsvoorstel ter invoering van een centraal aandeelhoudersregister. De Raad vindt dat er een forse overlap is met de Europees verplichte Register van Uiteindelijk Begunstigden, het UBO-register. Dat heeft nu geleid tot een herzien initiatiefvoorstel aan de Tweede Kamer. Het Centraal Aandeelhoudersregister (CAHR) volgens de indieners betrouwbaarder dan het UBO-register. lees meer
  • Partnervrijstelling voor erfbelasting

    Erft u van uw echtgenoot of geregistreerd partner, dan is de grote vrijstelling van toepassing en hoeft u over € 643.194 geen erfbelasting te betalen.<br /> Voor samenwoonpartners geldt dat zij niet automatisch partners voor de erfbelasting zijn. Dat is pas zo als zij voorafgaand aan het overlijden, minstens 6 maanden aan de volgende voorwaarden voldoen: lees meer