040 - 2 660 660

Bestaand huis

Naar de notaris bij aankoop van een bestaand huis

Is de droomwoning eenmaal gevonden en zijn koper en verkoper het eens geworden dan schrijft de wet voor dat deze overeenkomst schriftelijk wordt vastgelegd. Mondelinge afspraken gelden dus niet. In veel gevallen stelt de makelaar de koopovereenkomst op, maar Schäfer Notarissen kan dat ook voor je regelen.

Een koopovereenkomst maakt nog geen eigenaar

Als de koopovereenkomst is getekend, de bedenktijd voorbij is en de ontbindende voorwaarden niet nodig bleken is het huis nog niet je eigendom. De woning moet namelijk nog officieel worden overgedragen. Daarvoor moet je naar de notaris. De notaris stelt daarvoor een akte van levering op, dit wordt ook wel een leveringsakte genoemd. Normaal gesproken bepaalt de koper van een huis bij welke notaris de overdracht moet plaatsvinden, aangezien de koper veelal ook de kosten van de notaris betaalt. Dat noemen we kosten koper.

De aankoop officieel maken met een akte van levering

Bij de feitelijke overdracht teken je de leveringsakte waarin onder meer de gemaakte afspraken uit de koopovereenkomst staan. De leveringsakte wordt ook getekend door de verkoper en de notaris. Daarna zal de notaris er voor zorgen dat de akte wordt ingeschreven bij het Kadaster en ben je officieel eigenaar van de woning.

Samen een huis kopen

Als je samen met je partner een huis koopt is het ook belangrijk samen afspraken te maken. Daarvoor kunnen wij een samenlevingscontract voor je opstellen en een regeling bij overlijden vastleggen in een testament. Een voordeel van een goede regeling is dat je partner in veel gevallen dan geen erfbelasting hoeft te betalen bij jouw overlijden.

Schäfer Notarissen bij de aankoop van je huis

Voor meer informatie kun je gerust contact met ons opnemen. Schäfer Notarissen helpt je graag verder!

  • Starter komt moeilijker aan koophuis

    Een eigen huis raakt voor starters op de woningmarkt steeds verder uit beeld. Zij zijn veroordeeld tot de huurmarkt, waarin blijkens onderzoek van ING de tevredenheid over de woonsituatie achter blijft bij mensen met een eigen huis. De situatie op de woningmarkt heeft ook gevolgen voor het vertrouwen van burgers in de woningmarkt. In het eerste kwartaal van 2018 is dat vertrouwen weer verder gedaald ten opzichte van vorig jaar. lees meer
  • Proces bij opvolging familiebedrijf vergt gedegen aanpak

    Opvolging in een familiebedrijf heeft heel veel haken en ogen. Het vraagt veel zorgvuldigheid in voorbereiding en proces. Het begint al met de vraag of de opvolger wel of niet uit de familie moet komen. Hoe dan ook, het gaat uiteindelijk om de continuïteit van uw bedrijf en het niet verstoren van familiebanden. Bij dit alles moeten ook nog eens de financiële, juridische, fiscale en andere bedrijfsmatige aspecten betrokken. lees meer