040 - 2 660 660

Bestaand huis

Naar de notaris bij aankoop van een bestaand huis

Is de droomwoning eenmaal gevonden en zijn koper en verkoper het eens geworden dan schrijft de wet voor dat deze overeenkomst schriftelijk wordt vastgelegd. Mondelinge afspraken gelden dus niet. In veel gevallen stelt de makelaar de koopovereenkomst op, maar Schäfer Notarissen kan dat ook voor je regelen.

Een koopovereenkomst maakt nog geen eigenaar

Als de koopovereenkomst is getekend, de bedenktijd voorbij is en de ontbindende voorwaarden niet nodig bleken is het huis nog niet je eigendom. De woning moet namelijk nog officieel worden overgedragen. Daarvoor moet je naar de notaris. De notaris stelt daarvoor een akte van levering op, dit wordt ook wel een leveringsakte genoemd. Normaal gesproken bepaalt de koper van een huis bij welke notaris de overdracht moet plaatsvinden, aangezien de koper veelal ook de kosten van de notaris betaalt. Dat noemen we kosten koper.

De aankoop officieel maken met een akte van levering

Bij de feitelijke overdracht teken je de leveringsakte waarin onder meer de gemaakte afspraken uit de koopovereenkomst staan. De leveringsakte wordt ook getekend door de verkoper en de notaris. Daarna zal de notaris er voor zorgen dat de akte wordt ingeschreven bij het Kadaster en ben je officieel eigenaar van de woning.

Samen een huis kopen

Als je samen met je partner een huis koopt is het ook belangrijk samen afspraken te maken. Daarvoor kunnen wij een samenlevingscontract voor je opstellen en een regeling bij overlijden vastleggen in een testament. Een voordeel van een goede regeling is dat je partner in veel gevallen dan geen erfbelasting hoeft te betalen bij jouw overlijden.

Schäfer Notarissen bij de aankoop van je huis

Voor meer informatie kun je gerust contact met ons opnemen. Schäfer Notarissen helpt je graag verder!

  • Wel of geen centraal aandeelhoudersregister, dat is de vraag

    De Raad van State heeft kritiek geuit op het oorspronkelijke wetsvoorstel ter invoering van een centraal aandeelhoudersregister. De Raad vindt dat er een forse overlap is met de Europees verplichte Register van Uiteindelijk Begunstigden, het UBO-register. Dat heeft nu geleid tot een herzien initiatiefvoorstel aan de Tweede Kamer. Het Centraal Aandeelhoudersregister (CAHR) volgens de indieners betrouwbaarder dan het UBO-register. lees meer
  • Partnervrijstelling voor erfbelasting

    Erft u van uw echtgenoot of geregistreerd partner, dan is de grote vrijstelling van toepassing en hoeft u over € 643.194 geen erfbelasting te betalen.<br /> Voor samenwoonpartners geldt dat zij niet automatisch partners voor de erfbelasting zijn. Dat is pas zo als zij voorafgaand aan het overlijden, minstens 6 maanden aan de volgende voorwaarden voldoen: lees meer