040 - 2 660 660

Nieuwbouwhuis

Ook bij nieuwbouw naar de notaris

Het kopen van een nieuwbouwwoning gaat iets anders dan een bestaande woning. Je hebt namelijk te maken met verschillende partijen. Heel vaak moet de woning nog gebouwd worden. Daarom is het essentieel om alle afspraken goed vast te leggen. Schäfer Notarissen is je daarbij graag van dienst!

De eerste afspraken in de koop- aanneemovereenkomst

Normaal gesproken maakt de makelaar op basis van overleg met alle partijen de koop- aanneemovereenkomst op. Dit is een combinatie van twee overeenkomsten, namelijk de koopovereenkomst van de grond en de aanneemovereenkomst voor de bouw van het huis. Deze overeenkomsten teken je bij de makelaar.

Akte van levering voor de officiële overdracht

Voor de officiële overdracht, bij de notaris, teken je de leveringsakte waarin ook de gemaakte afspraken uit de koop-aanneemovereenkomst staan. De leveringsakte wordt ook getekend door de verkoper en de notaris. De kosten hiervan worden veelal betaald door de verkoper. Daarna zal de notaris er voor zorgen dat de akte wordt ingeschreven bij het Kadaster en ben je officieel eigenaar van de (in aanbouw zijnde) woning.

Samen een nieuwbouwhuis kopen

Als je samen met je partner een nieuwbouwhuis koopt is het ook belangrijk om samen afspraken te maken. Om die afspraken officieel vast te leggen kan Schäfer Notarissen een samenlevingscontract voor jullie opstellen en een regeling bij overlijden in de vorm van een testament. Een voordeel van een goede regeling is dat je partner in veel gevallen dan geen erfbelasting hoeft te betalen bij jouw overlijden. In de praktijk betekent het dat je partner ook dan gewoon in jullie huis kan blijven wonen. 

Schäfer Notarissen is er voor jou

Voor meer informatie kun je gerust contact met ons opnemen. Schäfer Notarissen helpt je graag verder!

  • Notaris vervangt ongeschikte executeur

    Een executeur in een complexe nalatenschap zal goed beslagen ten ijs moeten komen. Het komt wel eens voor dat een goede bekende van de overledene is benoemd tot executeur, terwijl hij eigenlijk geen ervaring heeft met het beheren van grote vermogens of een nalatenschap met veel schulden. Mochten de erfgenamen, schuldeisers of andere belanghebbenden bang zijn dat de executeur de complexe afwikkeling niet goed ter hand neemt en de verplichtingen daardoor niet worden nagekomen, dan is er een mogelijkheid om de rechter te vragen een vereffenaar van de nalatenschap aan te stellen. lees meer
  • Notarieel samenlevingscontract

    Hoe gek het ook klinkt, samenwoners hebben geen officiële juridische status, zoals dat bij gehuwden of geregistreerd partners wel het geval is. Wel kunnen ze in een samenlevingscontract een aantal zaken regelen, zodat ze dezelfde aanspraken krijgen als gehuwden. Bijvoorbeeld een aanwijzing om elkaars pensioen te kunnen ontvangen, of een vrijstelling voor erfbelasting. lees meer