040 - 2 660 660

Nieuwbouwhuis

Ook bij nieuwbouw naar de notaris

Het kopen van een nieuwbouwwoning gaat iets anders dan een bestaande woning. Je hebt namelijk te maken met verschillende partijen. Heel vaak moet de woning nog gebouwd worden. Daarom is het essentieel om alle afspraken goed vast te leggen. Schäfer Notarissen is je daarbij graag van dienst!

De eerste afspraken in de koop- aanneemovereenkomst

Normaal gesproken maakt de makelaar op basis van overleg met alle partijen de koop- aanneemovereenkomst op. Dit is een combinatie van twee overeenkomsten, namelijk de koopovereenkomst van de grond en de aanneemovereenkomst voor de bouw van het huis. Deze overeenkomsten teken je bij de makelaar.

Akte van levering voor de officiële overdracht

Voor de officiële overdracht, bij de notaris, teken je de leveringsakte waarin ook de gemaakte afspraken uit de koop-aanneemovereenkomst staan. De leveringsakte wordt ook getekend door de verkoper en de notaris. De kosten hiervan worden veelal betaald door de verkoper. Daarna zal de notaris er voor zorgen dat de akte wordt ingeschreven bij het Kadaster en ben je officieel eigenaar van de (in aanbouw zijnde) woning.

Samen een nieuwbouwhuis kopen

Als je samen met je partner een nieuwbouwhuis koopt is het ook belangrijk om samen afspraken te maken. Om die afspraken officieel vast te leggen kan Schäfer Notarissen een samenlevingscontract voor jullie opstellen en een regeling bij overlijden in de vorm van een testament. Een voordeel van een goede regeling is dat je partner in veel gevallen dan geen erfbelasting hoeft te betalen bij jouw overlijden. In de praktijk betekent het dat je partner ook dan gewoon in jullie huis kan blijven wonen. 

Schäfer Notarissen is er voor jou

Voor meer informatie kun je gerust contact met ons opnemen. Schäfer Notarissen helpt je graag verder!

  • Wel of geen centraal aandeelhoudersregister, dat is de vraag

    De Raad van State heeft kritiek geuit op het oorspronkelijke wetsvoorstel ter invoering van een centraal aandeelhoudersregister. De Raad vindt dat er een forse overlap is met de Europees verplichte Register van Uiteindelijk Begunstigden, het UBO-register. Dat heeft nu geleid tot een herzien initiatiefvoorstel aan de Tweede Kamer. Het Centraal Aandeelhoudersregister (CAHR) volgens de indieners betrouwbaarder dan het UBO-register. lees meer
  • Partnervrijstelling voor erfbelasting

    Erft u van uw echtgenoot of geregistreerd partner, dan is de grote vrijstelling van toepassing en hoeft u over € 643.194 geen erfbelasting te betalen.<br /> Voor samenwoonpartners geldt dat zij niet automatisch partners voor de erfbelasting zijn. Dat is pas zo als zij voorafgaand aan het overlijden, minstens 6 maanden aan de volgende voorwaarden voldoen: lees meer