040 - 2 660 660

Mediation & Mentorschap

Je notaris als vertrouwenspersoon

Schäfer Notarissen streeft ernaar je vertrouwenspersoon te zijn, ook in moeilijke situaties. We zijn graag iemand die je taal spreekt en zich aanpast aan je wensen en behoeften, iemand op wie je kunt vertrouwen en die je adviseert op alle belangrijke momenten in je leven. 

Wij willen je op elk gebied behoeden voor valkuilen en je helpen de juiste keuzes te maken. Dat betekent dat we er ook voor je zijn bij conflicten of in situaties waarin besloten wordt dat je niet langer alleen in staat bent om voor je eigen persoonlijke en financiële zaken te zorgen. We schetsen een aantal situaties waarin Schäfer Notarissen een rol van betekenis kan vervullen.

Mediation bij conflicten

Bij conflicten kan Schäfer Notarissen optreden als mediator. We zijn dan een onafhankelijke conflictbemiddelaar en gaan samen met de betrokken partijen op zoek naar een oplossing voor een probleem. De oplossing moet voor alle partijen aanvaardbaar zijn. Mediation is vrijwillig maar niet vrijblijvend.

Mentorschap

Schäfer Notarissen kan de rol van mentor op zich nemen in situaties waarin je niet langer in staat bent om voor je persoonlijke zaken te zorgen. Als mentor nemen we beslissingen voor je over de verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. 

Bewind

Wanneer Schäfer Notarissen optreedt als bewindvoerder dan regelen we je financiële zaken voor je en zien we toe op jouw goederen. Bewind is bedoeld voor personen die hun financiële zaken niet zelf kunnen regelen. 

Curatele

Voor mensen die handelingsonbekwaam zijn gebleken kan Schäfer Notarissen optreden als curator. Curatele is bedoeld voor mensen die hun financiële en persoonlijke zaken niet zelf kunnen regelen. 

Niet-vrijblijvende maatregelen

Curatele, bewind en mentorschap zijn verschillende maatregelen om mensen te beschermen die zelf geen goede beslissingen kunnen nemen. Bijvoorbeeld door een verstandelijke beperking, verslaving of dementie. 

Voor meer informatie over Mediation & Mentorschap kun je gerust contact met ons opnemen. Schäfer Notarissen helpt je graag verder!

  • Notaris vervangt ongeschikte executeur

    Een executeur in een complexe nalatenschap zal goed beslagen ten ijs moeten komen. Het komt wel eens voor dat een goede bekende van de overledene is benoemd tot executeur, terwijl hij eigenlijk geen ervaring heeft met het beheren van grote vermogens of een nalatenschap met veel schulden. Mochten de erfgenamen, schuldeisers of andere belanghebbenden bang zijn dat de executeur de complexe afwikkeling niet goed ter hand neemt en de verplichtingen daardoor niet worden nagekomen, dan is er een mogelijkheid om de rechter te vragen een vereffenaar van de nalatenschap aan te stellen. lees meer
  • Notarieel samenlevingscontract

    Hoe gek het ook klinkt, samenwoners hebben geen officiële juridische status, zoals dat bij gehuwden of geregistreerd partners wel het geval is. Wel kunnen ze in een samenlevingscontract een aantal zaken regelen, zodat ze dezelfde aanspraken krijgen als gehuwden. Bijvoorbeeld een aanwijzing om elkaars pensioen te kunnen ontvangen, of een vrijstelling voor erfbelasting. lees meer