040 - 2 660 660

Mediation & Mentorschap

Je notaris als vertrouwenspersoon

Schäfer Notarissen streeft ernaar je vertrouwenspersoon te zijn, ook in moeilijke situaties. We zijn graag iemand die je taal spreekt en zich aanpast aan je wensen en behoeften, iemand op wie je kunt vertrouwen en die je adviseert op alle belangrijke momenten in je leven. 

Wij willen je op elk gebied behoeden voor valkuilen en je helpen de juiste keuzes te maken. Dat betekent dat we er ook voor je zijn bij conflicten of in situaties waarin besloten wordt dat je niet langer alleen in staat bent om voor je eigen persoonlijke en financiële zaken te zorgen. We schetsen een aantal situaties waarin Schäfer Notarissen een rol van betekenis kan vervullen.

Mediation bij conflicten

Bij conflicten kan Schäfer Notarissen optreden als mediator. We zijn dan een onafhankelijke conflictbemiddelaar en gaan samen met de betrokken partijen op zoek naar een oplossing voor een probleem. De oplossing moet voor alle partijen aanvaardbaar zijn. Mediation is vrijwillig maar niet vrijblijvend.

Mentorschap

Schäfer Notarissen kan de rol van mentor op zich nemen in situaties waarin je niet langer in staat bent om voor je persoonlijke zaken te zorgen. Als mentor nemen we beslissingen voor je over de verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. 

Bewind

Wanneer Schäfer Notarissen optreedt als bewindvoerder dan regelen we je financiële zaken voor je en zien we toe op jouw goederen. Bewind is bedoeld voor personen die hun financiële zaken niet zelf kunnen regelen. 

Curatele

Voor mensen die handelingsonbekwaam zijn gebleken kan Schäfer Notarissen optreden als curator. Curatele is bedoeld voor mensen die hun financiële en persoonlijke zaken niet zelf kunnen regelen. 

Niet-vrijblijvende maatregelen

Curatele, bewind en mentorschap zijn verschillende maatregelen om mensen te beschermen die zelf geen goede beslissingen kunnen nemen. Bijvoorbeeld door een verstandelijke beperking, verslaving of dementie. 

Voor meer informatie over Mediation & Mentorschap kun je gerust contact met ons opnemen. Schäfer Notarissen helpt je graag verder!

  • Starter komt moeilijker aan koophuis

    Een eigen huis raakt voor starters op de woningmarkt steeds verder uit beeld. Zij zijn veroordeeld tot de huurmarkt, waarin blijkens onderzoek van ING de tevredenheid over de woonsituatie achter blijft bij mensen met een eigen huis. De situatie op de woningmarkt heeft ook gevolgen voor het vertrouwen van burgers in de woningmarkt. In het eerste kwartaal van 2018 is dat vertrouwen weer verder gedaald ten opzichte van vorig jaar. lees meer
  • Proces bij opvolging familiebedrijf vergt gedegen aanpak

    Opvolging in een familiebedrijf heeft heel veel haken en ogen. Het vraagt veel zorgvuldigheid in voorbereiding en proces. Het begint al met de vraag of de opvolger wel of niet uit de familie moet komen. Hoe dan ook, het gaat uiteindelijk om de continuïteit van uw bedrijf en het niet verstoren van familiebanden. Bij dit alles moeten ook nog eens de financiële, juridische, fiscale en andere bedrijfsmatige aspecten betrokken. lees meer