040 - 2 660 660

Ondercuratelestelling

Zorg voor persoonlijke en financiële zaken

Het onder curatele stellen van iemand doet zich voor als diegene zowel zijn persoonlijke als financiële zaken niet meer zelf kan regelen. Persoonlijke zaken zijn bijvoorbeeld een medische behandeling of verpleging. 

Curatele is een door de rechtbank uitgesproken maatregel om bepaalde personen en hun omgeving te beschermen. Het betreft met name personen die aan een geestelijke stoornis lijden, verkwisten of alcoholverslaafd zijn.

Wat zijn de taken van een curator?

Curatele betreft zowel de financiële als de niet-financiële belangen van de meerderjarige. De curator is daardoor zowel een soort bewindvoerder, maar dan met meer bevoegdheden, als een mentor. Een deel van de wettelijke regeling van curatele is ook bij mentorschap van toepassing. 

Curator biedt zorg en bescherming

De taak en bevoegdheden van de curator hebben betrekking op zorg en welzijn van de curandus (onder curatele gestelde) evenals het geld en de goederen van die persoon. Curatele biedt een betere bescherming voor het vermogen van een meerderjarige dan een bewind. Om die reden is curatele geschikt voor de bescherming en vertegenwoordiging van meerderjarigen die schulden maken, ongeoorloofd, bijvoorbeeld koopovereenkomsten aangaan en beslissingen nemen waarvan de ze consequenties niet overzien en die tot schade leiden voor zichzelf.

Voor meer informatie over ondercuratelestelling kun je gerust contact met ons opnemen. Schäfer Notarissen helpt je graag verder!

  • Starter komt moeilijker aan koophuis

    Een eigen huis raakt voor starters op de woningmarkt steeds verder uit beeld. Zij zijn veroordeeld tot de huurmarkt, waarin blijkens onderzoek van ING de tevredenheid over de woonsituatie achter blijft bij mensen met een eigen huis. De situatie op de woningmarkt heeft ook gevolgen voor het vertrouwen van burgers in de woningmarkt. In het eerste kwartaal van 2018 is dat vertrouwen weer verder gedaald ten opzichte van vorig jaar. lees meer
  • Proces bij opvolging familiebedrijf vergt gedegen aanpak

    Opvolging in een familiebedrijf heeft heel veel haken en ogen. Het vraagt veel zorgvuldigheid in voorbereiding en proces. Het begint al met de vraag of de opvolger wel of niet uit de familie moet komen. Hoe dan ook, het gaat uiteindelijk om de continuïteit van uw bedrijf en het niet verstoren van familiebanden. Bij dit alles moeten ook nog eens de financiële, juridische, fiscale en andere bedrijfsmatige aspecten betrokken. lees meer