040 - 2 660 660

Ondercuratelestelling

Zorg voor persoonlijke en financiële zaken

Het onder curatele stellen van iemand doet zich voor als diegene zowel zijn persoonlijke als financiële zaken niet meer zelf kan regelen. Persoonlijke zaken zijn bijvoorbeeld een medische behandeling of verpleging. 

Curatele is een door de rechtbank uitgesproken maatregel om bepaalde personen en hun omgeving te beschermen. Het betreft met name personen die aan een geestelijke stoornis lijden, verkwisten of alcoholverslaafd zijn.

Wat zijn de taken van een curator?

Curatele betreft zowel de financiële als de niet-financiële belangen van de meerderjarige. De curator is daardoor zowel een soort bewindvoerder, maar dan met meer bevoegdheden, als een mentor. Een deel van de wettelijke regeling van curatele is ook bij mentorschap van toepassing. 

Curator biedt zorg en bescherming

De taak en bevoegdheden van de curator hebben betrekking op zorg en welzijn van de curandus (onder curatele gestelde) evenals het geld en de goederen van die persoon. Curatele biedt een betere bescherming voor het vermogen van een meerderjarige dan een bewind. Om die reden is curatele geschikt voor de bescherming en vertegenwoordiging van meerderjarigen die schulden maken, ongeoorloofd, bijvoorbeeld koopovereenkomsten aangaan en beslissingen nemen waarvan de ze consequenties niet overzien en die tot schade leiden voor zichzelf.

Voor meer informatie over ondercuratelestelling kun je gerust contact met ons opnemen. Schäfer Notarissen helpt je graag verder!

  • Open cv blijft intact

    Even was er de angst dat de cv’s (commanditaire vennootschappen) zouden worden afgeschaft. De discussie – en de angst – laaide op na een publicatie in het Financieele Dagblad en het Weekblad Fiscaal Recht. De staatssecretaris heeft echter inmiddels laten weten dat de open cv gewoon blijft bestaan. Goed nieuws voor ondernemers die om fiscale redenen een cv voeren. lees meer
  • Spijt na de bruiloft

    Het is algemeen bekend dat huwelijkse voorwaarden vóór het huwelijk gemaakt moeten worden. Toch komt het nog regelmatig voor dat mensen dat vergeten, of denken dat het later nog wel kan. lees meer