040 - 2 660 660

Levenstestament

Leg je wensen vast in een levenstestament

Een nieuwe trend is het levenstestament. Het levenstestament is een hele uitgebreide notariële volmacht waarin je hele specifieke wensen kunt vastleggen die een ander voor je kan uitvoeren bijvoorbeeld als je dat zelf door ziekte of ongeval niet meer kunt.

Een testament voor wensen tijdens het leven

Veel mensen maken een testament om na het overlijden problemen tussen hun erfgenamen te voorkomen. Maar hoe zit het eigenlijk als je wegens ziekte of een ernstig ongeluk niet meer in staat bent om je belangen zelf te behartigen? Wie bekommert zich dan om je lijf, je leven, je vermogen of bedrijf? En als er al iemand opstaat, hoe zit het dan juridisch? Is hij daartoe wel bevoegd? Wie garandeert je dat die persoon zich inderdaad om jou bekommert en niet alleen aan zichzelf denkt? 

Wensen tijdig kenbaar gemaakt

Het zijn vragen waarmee steeds meer mensen geconfronteerd worden. We leven immers steeds langer, maar er is geen garantie dat we tot het einde toe kerngezond blijven. Daarom kun je het maar beter onder ogen zien: er bestaat een kans dat je iets overkomt, waardoor je jouw wensen niet meer kenbaar kunt maken. De gevolgen daarvan zijn groot, maar er bestaan gelukkig ook mogelijkheden om je hiertegen in te dekken.

Effectief tijdens het leven

Een ‘normaal’ testament werkt pas vanaf het moment van jouw overlijden. Maar hoe is de situatie als je tijdens je leven niet meer in staat bent om de juiste beslissingen te nemen, bijvoorbeeld door een beroerte of dementie? Als er niets geregeld is, kan de kantonrechter worden verzocht om een bewindvoerder, een mentor of een curator te benoemen die de zaken voor je regelt.

Bewindvoerder

Een bewindvoerder of curator heeft voor bepaalde handelingen toestemming van de kantonrechter nodig. Bijvoorbeeld als hij de woning wil verkopen of als hij voor vermindering van de erfbelasting alvast geld wil schenken aan de (klein)kinderen. De kantonrechter is over het algemeen heel terughoudend met het geven van goedkeuring. Als het gaat om schenkingen, zal de bewindvoerder moeten bewijzen dat degene die de schenking doet, de onderbewindgestelde, dat ook écht had willen doen. Dat is vaak een onmogelijke opgave.

Leg je wensen vast!

Als je liever zelf de regie houdt, is het verstandig een zogeheten levenstestament (soms ook pre-testament genoemd) te maken. Dit is een notariële akte waarin je tal van zaken kunt vastleggen. Wil je bijvoorbeeld thuis verpleegd worden of ga je liever naar een verpleeg- of verzorgingstehuis? Wat moet er dan met de inboedel en huisdieren gebeuren? Wie mag over jouw persoon de beslissingen nemen en met de artsen overleggen? Wie wordt er belast met het beheer van de financiën? Mogen er schenkingen gedaan worden en, zo ja, aan wie? Moet er toezicht gehouden worden op degene die je financiën beheert? Door wie? Allemaal zaken die je naar je eigen wensen kunt regelen voor als je daar zelf niet meer toe in staat bent. 

Voor meer informatie over het levenstestament kun je gerust contact met ons opnemen. Schäfer Notarissen helpt je graag verder!

  • Notaris vervangt ongeschikte executeur

    Een executeur in een complexe nalatenschap zal goed beslagen ten ijs moeten komen. Het komt wel eens voor dat een goede bekende van de overledene is benoemd tot executeur, terwijl hij eigenlijk geen ervaring heeft met het beheren van grote vermogens of een nalatenschap met veel schulden. Mochten de erfgenamen, schuldeisers of andere belanghebbenden bang zijn dat de executeur de complexe afwikkeling niet goed ter hand neemt en de verplichtingen daardoor niet worden nagekomen, dan is er een mogelijkheid om de rechter te vragen een vereffenaar van de nalatenschap aan te stellen. lees meer
  • Notarieel samenlevingscontract

    Hoe gek het ook klinkt, samenwoners hebben geen officiële juridische status, zoals dat bij gehuwden of geregistreerd partners wel het geval is. Wel kunnen ze in een samenlevingscontract een aantal zaken regelen, zodat ze dezelfde aanspraken krijgen als gehuwden. Bijvoorbeeld een aanwijzing om elkaars pensioen te kunnen ontvangen, of een vrijstelling voor erfbelasting. lees meer