040 - 2 660 660

Ondernemen & Vereniging

Naar de notaris bij het starten van je onderneming of vereniging

Als je een eigen bedrijf wilt beginnen, heb je een spannende tijd voor de boeg. Het begint met het kiezen van de meest geschikte bedrijfsvorm. Past een BV, vof, vereniging of stichting het beste bij je plannen? Daarbij zijn er zoveel mogelijkheden, zoveel aanverwante zaken om rekening mee te houden.

Ook als je al jaren ondernemer bent is het goed om eens na te gaan of de huidige bedrijfsvorm nog wel past bij je bedrijf. Zowel je wensen als je situatie kunnen immers veranderen.

Laat je door Schäfer Notarissen adviseren bij het oprichten van een onderneming. Omdat je niet op zaken vooruit wilt lopen, maar er zeker van wilt zijn dat ze goed geregeld zijn.

  • Wel of geen centraal aandeelhoudersregister, dat is de vraag

    De Raad van State heeft kritiek geuit op het oorspronkelijke wetsvoorstel ter invoering van een centraal aandeelhoudersregister. De Raad vindt dat er een forse overlap is met de Europees verplichte Register van Uiteindelijk Begunstigden, het UBO-register. Dat heeft nu geleid tot een herzien initiatiefvoorstel aan de Tweede Kamer. Het Centraal Aandeelhoudersregister (CAHR) volgens de indieners betrouwbaarder dan het UBO-register. lees meer
  • Partnervrijstelling voor erfbelasting

    Erft u van uw echtgenoot of geregistreerd partner, dan is de grote vrijstelling van toepassing en hoeft u over € 643.194 geen erfbelasting te betalen.<br /> Voor samenwoonpartners geldt dat zij niet automatisch partners voor de erfbelasting zijn. Dat is pas zo als zij voorafgaand aan het overlijden, minstens 6 maanden aan de volgende voorwaarden voldoen: lees meer