040 - 2 660 660

Ondernemen & Vereniging

Naar de notaris bij het starten van je onderneming of vereniging

Als je een eigen bedrijf wilt beginnen, heb je een spannende tijd voor de boeg. Het begint met het kiezen van de meest geschikte bedrijfsvorm. Past een BV, vof, vereniging of stichting het beste bij je plannen? Daarbij zijn er zoveel mogelijkheden, zoveel aanverwante zaken om rekening mee te houden.

Ook als je al jaren ondernemer bent is het goed om eens na te gaan of de huidige bedrijfsvorm nog wel past bij je bedrijf. Zowel je wensen als je situatie kunnen immers veranderen.

Laat je door Schäfer Notarissen adviseren bij het oprichten van een onderneming. Omdat je niet op zaken vooruit wilt lopen, maar er zeker van wilt zijn dat ze goed geregeld zijn.

  • Notaris vervangt ongeschikte executeur

    Een executeur in een complexe nalatenschap zal goed beslagen ten ijs moeten komen. Het komt wel eens voor dat een goede bekende van de overledene is benoemd tot executeur, terwijl hij eigenlijk geen ervaring heeft met het beheren van grote vermogens of een nalatenschap met veel schulden. Mochten de erfgenamen, schuldeisers of andere belanghebbenden bang zijn dat de executeur de complexe afwikkeling niet goed ter hand neemt en de verplichtingen daardoor niet worden nagekomen, dan is er een mogelijkheid om de rechter te vragen een vereffenaar van de nalatenschap aan te stellen. lees meer
  • Notarieel samenlevingscontract

    Hoe gek het ook klinkt, samenwoners hebben geen officiële juridische status, zoals dat bij gehuwden of geregistreerd partners wel het geval is. Wel kunnen ze in een samenlevingscontract een aantal zaken regelen, zodat ze dezelfde aanspraken krijgen als gehuwden. Bijvoorbeeld een aanwijzing om elkaars pensioen te kunnen ontvangen, of een vrijstelling voor erfbelasting. lees meer