040 - 2 660 660

Aandelenoverdracht bv

Aandelen verkrijgen in een bestaande BV

Er zijn twee manieren om aandelen in een bestaande BV te verkrijgen: door uitgifte van aandelen door de BV aan een nieuwe aandeelhouder of door het kopen van een aantal (of alle) aandelen van de bestaande aandeelhouder(s) van de BV.

Wijziging van de statuten

Een nieuwe aandeelhouder moet in beide gevallen betalen voor de aandelen die hij krijgt. Als de BV nieuwe aandelen uitgeeft, komt deze betaling terecht bij de BV De aandelen kunnen ook worden gekocht van de bestaande aandeelhouders. Dit geld komt dan niet aan de BV toe maar aan de aandeelhouders die de aandelen van de hand doen. Een nieuwe aandeelhouder brengt altijd een wijziging in de manier waarop beslissingen worden genomen en hoe de winsten worden gedeeld. Het is zinnig om te overwegen of tegelijkertijd ook de statuten moeten worden aangepast

Advies over aandelenoverdracht

Bij Schäfer Notarissen zetten wij de voor- en nadelen voor je op een rij en wij adviseren je graag over de manier waarop een nieuwe aandeelhouder tot het bedrijf kan toetreden.

Benodigdheden voor de overdracht zelf

Wanneer Schäfer Notarissen een aandelenoverdracht voor de BV verzorgt vragen wij om de volgende aan te reiken stukken en informatie:

 • Een kopie van de koopovereenkomst (indien opgemaakt) 
 • Een kopie van een geldig identiteitsbewijs van alle betrokken partijen.
 • De naam van de BV waarvan de aandelen worden overgedragen 
 • Het originele aandeelhoudersregister van die BV 
 • Wie is de verkoper en wie is de koper? 
 • Wat is de koopprijs die voor de aandelen wordt betaald? 
 • Wordt de koopprijs rechtstreeks door verkoper aan koper betaald of stort koper de koopsom op de derdengeldrekening van de notaris zodat de notaris de koopsom aan verkoper kan doorstorten na de ondertekening van de akte? 
 • Wordt de koper ook bestuurder van de BV waarvan hij de aandelen koopt? 
 • Moet er een aandeelhoudersovereenkomst worden opgemaakt? 
 • Zijn er tussen koper en verkoper aanvullende afspraken gemaakt? 
 • Zit er onroerend goed in de BV?

Voor meer informatie kun je gerust contact met ons opnemen. Schäfer Notarissen helpt je graag verder!

 • Notaris vervangt ongeschikte executeur

  Een executeur in een complexe nalatenschap zal goed beslagen ten ijs moeten komen. Het komt wel eens voor dat een goede bekende van de overledene is benoemd tot executeur, terwijl hij eigenlijk geen ervaring heeft met het beheren van grote vermogens of een nalatenschap met veel schulden. Mochten de erfgenamen, schuldeisers of andere belanghebbenden bang zijn dat de executeur de complexe afwikkeling niet goed ter hand neemt en de verplichtingen daardoor niet worden nagekomen, dan is er een mogelijkheid om de rechter te vragen een vereffenaar van de nalatenschap aan te stellen. lees meer
 • Notarieel samenlevingscontract

  Hoe gek het ook klinkt, samenwoners hebben geen officiële juridische status, zoals dat bij gehuwden of geregistreerd partners wel het geval is. Wel kunnen ze in een samenlevingscontract een aantal zaken regelen, zodat ze dezelfde aanspraken krijgen als gehuwden. Bijvoorbeeld een aanwijzing om elkaars pensioen te kunnen ontvangen, of een vrijstelling voor erfbelasting. lees meer