040 - 2 660 660

Aandelenoverdracht bv

Aandelen verkrijgen in een bestaande BV

Er zijn twee manieren om aandelen in een bestaande BV te verkrijgen: door uitgifte van aandelen door de BV aan een nieuwe aandeelhouder of door het kopen van een aantal (of alle) aandelen van de bestaande aandeelhouder(s) van de BV.

Wijziging van de statuten

Een nieuwe aandeelhouder moet in beide gevallen betalen voor de aandelen die hij krijgt. Als de BV nieuwe aandelen uitgeeft, komt deze betaling terecht bij de BV De aandelen kunnen ook worden gekocht van de bestaande aandeelhouders. Dit geld komt dan niet aan de BV toe maar aan de aandeelhouders die de aandelen van de hand doen. Een nieuwe aandeelhouder brengt altijd een wijziging in de manier waarop beslissingen worden genomen en hoe de winsten worden gedeeld. Het is zinnig om te overwegen of tegelijkertijd ook de statuten moeten worden aangepast

Advies over aandelenoverdracht

Bij Schäfer Notarissen zetten wij de voor- en nadelen voor je op een rij en wij adviseren je graag over de manier waarop een nieuwe aandeelhouder tot het bedrijf kan toetreden.

Benodigdheden voor de overdracht zelf

Wanneer Schäfer Notarissen een aandelenoverdracht voor de BV verzorgt vragen wij om de volgende aan te reiken stukken en informatie:

 • Een kopie van de koopovereenkomst (indien opgemaakt) 
 • Een kopie van een geldig identiteitsbewijs van alle betrokken partijen.
 • De naam van de BV waarvan de aandelen worden overgedragen 
 • Het originele aandeelhoudersregister van die BV 
 • Wie is de verkoper en wie is de koper? 
 • Wat is de koopprijs die voor de aandelen wordt betaald? 
 • Wordt de koopprijs rechtstreeks door verkoper aan koper betaald of stort koper de koopsom op de derdengeldrekening van de notaris zodat de notaris de koopsom aan verkoper kan doorstorten na de ondertekening van de akte? 
 • Wordt de koper ook bestuurder van de BV waarvan hij de aandelen koopt? 
 • Moet er een aandeelhoudersovereenkomst worden opgemaakt? 
 • Zijn er tussen koper en verkoper aanvullende afspraken gemaakt? 
 • Zit er onroerend goed in de BV?

Voor meer informatie kun je gerust contact met ons opnemen. Schäfer Notarissen helpt je graag verder!

 • Wel of geen centraal aandeelhoudersregister, dat is de vraag

  De Raad van State heeft kritiek geuit op het oorspronkelijke wetsvoorstel ter invoering van een centraal aandeelhoudersregister. De Raad vindt dat er een forse overlap is met de Europees verplichte Register van Uiteindelijk Begunstigden, het UBO-register. Dat heeft nu geleid tot een herzien initiatiefvoorstel aan de Tweede Kamer. Het Centraal Aandeelhoudersregister (CAHR) volgens de indieners betrouwbaarder dan het UBO-register. lees meer
 • Partnervrijstelling voor erfbelasting

  Erft u van uw echtgenoot of geregistreerd partner, dan is de grote vrijstelling van toepassing en hoeft u over € 643.194 geen erfbelasting te betalen.<br /> Voor samenwoonpartners geldt dat zij niet automatisch partners voor de erfbelasting zijn. Dat is pas zo als zij voorafgaand aan het overlijden, minstens 6 maanden aan de volgende voorwaarden voldoen: lees meer