040 - 2 660 660

Starten onderneming

Wat komt er allemaal kijken bij het starten van je onderneming

Als ondernemer krijg je te maken met allerlei regelingen. De keuzes die je als ondernemer maakt, zoals de rechtsvorm van de onderneming en de financiering ervan, hebben bepaalde (fiscale) gevolgen. Zorg dat je als ondernemer op de hoogte bent van je (fiscale) rechten en verplichtingen. 

Rechtsvorm kiezen

Voordat je van start gaat, beslis je in welke vorm je jouw onderneming gaat besturen: alleen of samen met anderen. De vorm die je kiest heet rechtsvorm. De rechtsvorm is niet alleen van belang voor de aansprakelijkheid, maar is ook van invloed op je belastingverplichtingen. Feitelijk kies je dus of je een bv opricht, een vof, een vereniging of een stichting.

Mate van aansprakelijkheid

Er zijn belangrijke verschillen tussen een rechtspersoon (bijvoorbeeld een BV) en een onderneming die door jou zelf (persoonlijk), of eventueel samen met anderen (bijvoorbeeld een vof), wordt gedreven. Veel van die verschillen hebben te maken met aansprakelijkheid. Als je de onderneming zelf of met anderen bestuurt, ben je namelijk aansprakelijk voor de schulden van de onderneming. Bij een rechtspersoon ben je zelf in principe niet verantwoordelijk maar is de rechtspersoon aansprakelijk.

Goed advies van je notaris

De keuze voor een bepaalde rechtsvorm kan belangrijke gevolgen hebben. Als startende ondernemer zal je die keuze moeten maken. Deskundige begeleiding hierbij is zeker een goede keus. Voor meer informatie kun je gerust contact met ons opnemen. Schäfer Notarissen helpt je graag verder!

  • Wel of geen centraal aandeelhoudersregister, dat is de vraag

    De Raad van State heeft kritiek geuit op het oorspronkelijke wetsvoorstel ter invoering van een centraal aandeelhoudersregister. De Raad vindt dat er een forse overlap is met de Europees verplichte Register van Uiteindelijk Begunstigden, het UBO-register. Dat heeft nu geleid tot een herzien initiatiefvoorstel aan de Tweede Kamer. Het Centraal Aandeelhoudersregister (CAHR) volgens de indieners betrouwbaarder dan het UBO-register. lees meer
  • Partnervrijstelling voor erfbelasting

    Erft u van uw echtgenoot of geregistreerd partner, dan is de grote vrijstelling van toepassing en hoeft u over € 643.194 geen erfbelasting te betalen.<br /> Voor samenwoonpartners geldt dat zij niet automatisch partners voor de erfbelasting zijn. Dat is pas zo als zij voorafgaand aan het overlijden, minstens 6 maanden aan de volgende voorwaarden voldoen: lees meer