040 - 2 660 660

Starten onderneming

Wat komt er allemaal kijken bij het starten van je onderneming

Als ondernemer krijg je te maken met allerlei regelingen. De keuzes die je als ondernemer maakt, zoals de rechtsvorm van de onderneming en de financiering ervan, hebben bepaalde (fiscale) gevolgen. Zorg dat je als ondernemer op de hoogte bent van je (fiscale) rechten en verplichtingen. 

Rechtsvorm kiezen

Voordat je van start gaat, beslis je in welke vorm je jouw onderneming gaat besturen: alleen of samen met anderen. De vorm die je kiest heet rechtsvorm. De rechtsvorm is niet alleen van belang voor de aansprakelijkheid, maar is ook van invloed op je belastingverplichtingen. Feitelijk kies je dus of je een bv opricht, een vof, een vereniging of een stichting.

Mate van aansprakelijkheid

Er zijn belangrijke verschillen tussen een rechtspersoon (bijvoorbeeld een BV) en een onderneming die door jou zelf (persoonlijk), of eventueel samen met anderen (bijvoorbeeld een vof), wordt gedreven. Veel van die verschillen hebben te maken met aansprakelijkheid. Als je de onderneming zelf of met anderen bestuurt, ben je namelijk aansprakelijk voor de schulden van de onderneming. Bij een rechtspersoon ben je zelf in principe niet verantwoordelijk maar is de rechtspersoon aansprakelijk.

Goed advies van je notaris

De keuze voor een bepaalde rechtsvorm kan belangrijke gevolgen hebben. Als startende ondernemer zal je die keuze moeten maken. Deskundige begeleiding hierbij is zeker een goede keus. Voor meer informatie kun je gerust contact met ons opnemen. Schäfer Notarissen helpt je graag verder!

  • Notaris vervangt ongeschikte executeur

    Een executeur in een complexe nalatenschap zal goed beslagen ten ijs moeten komen. Het komt wel eens voor dat een goede bekende van de overledene is benoemd tot executeur, terwijl hij eigenlijk geen ervaring heeft met het beheren van grote vermogens of een nalatenschap met veel schulden. Mochten de erfgenamen, schuldeisers of andere belanghebbenden bang zijn dat de executeur de complexe afwikkeling niet goed ter hand neemt en de verplichtingen daardoor niet worden nagekomen, dan is er een mogelijkheid om de rechter te vragen een vereffenaar van de nalatenschap aan te stellen. lees meer
  • Notarieel samenlevingscontract

    Hoe gek het ook klinkt, samenwoners hebben geen officiële juridische status, zoals dat bij gehuwden of geregistreerd partners wel het geval is. Wel kunnen ze in een samenlevingscontract een aantal zaken regelen, zodat ze dezelfde aanspraken krijgen als gehuwden. Bijvoorbeeld een aanwijzing om elkaars pensioen te kunnen ontvangen, of een vrijstelling voor erfbelasting. lees meer