040 - 2 660 660

Oprichten stichting

Een sociaal of ideëel doel met je vermogen realiseren

Heb je een bepaald vermogen ter beschikking en wil je een bepaald maatschappelijk, sociaal of ideëel doel realiseren, zoals natuurbehoud, hulp aan andere mensen bieden of de verspreiding van cultuur? Dan kun je kiezen voor de stichting als rechtsvorm.

Hoe richt je een stichting op?

Je richt een stichting op met een akte van de notaris. Hierin verklaar je dat je de stichting in het leven roept en stel je de statuten vast. Je kunt een stichting alleen oprichten of samen met anderen. Ook een rechtspersoon (zoals een BV) kan een stichting oprichten. In de statuten staan onder meer:

 • De naam van de stichting, met het woord 'stichting' als deel van de naam;
 • Het doel van de stichting;
 • Procedure van benoeming en ontslag bestuurders;
 • De vestigingsplaats van de stichting;
 • Hoe besluitvorming tot stand komt binnen de stichting; 
 • Waar het geld naartoe gaat als de stichting wordt opgeheven.

Meestal staan er ook regels over de organisatie in de statuten. Als je de statuten wilt wijzigen, dan heb je ook een akte van de notaris nodig. Je moet je stichting inschrijven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Organisatie stichting

Een stichting heeft een bestuur maar geen leden. Een stichting kan een onderneming hebben. Je moet de winst van de onderneming dan besteden aan het doel. De bestuurders van een stichting kunnen ook in loondienst zijn van de stichting. Dit komt niet vaak voor. Meestal krijgen de bestuurders alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten. Bij een stichting die de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) heeft, kan een bestuurder geen loondienstverband met de ANBI hebben. Dat is niet toegestaan. Een stichting kan wel personeel in dienst nemen.

Aansprakelijkheid van bestuurders

Een stichting is een rechtspersoon. Dit betekent dat de bestuurders in principe niet aansprakelijk zijn voor de schulden. Er zijn wel uitzonderingen op deze regel. Bestuurders zijn bijvoorbeeld wel aansprakelijk bij wanbestuur of als de stichting niet is ingeschreven in het Handelsregister.

Voor meer informatie over het oprichten van een stichting kun je gerust contact met ons opnemen. Schäfer Notarissen helpt je graag verder!

 • Notaris vervangt ongeschikte executeur

  Een executeur in een complexe nalatenschap zal goed beslagen ten ijs moeten komen. Het komt wel eens voor dat een goede bekende van de overledene is benoemd tot executeur, terwijl hij eigenlijk geen ervaring heeft met het beheren van grote vermogens of een nalatenschap met veel schulden. Mochten de erfgenamen, schuldeisers of andere belanghebbenden bang zijn dat de executeur de complexe afwikkeling niet goed ter hand neemt en de verplichtingen daardoor niet worden nagekomen, dan is er een mogelijkheid om de rechter te vragen een vereffenaar van de nalatenschap aan te stellen. lees meer
 • Notarieel samenlevingscontract

  Hoe gek het ook klinkt, samenwoners hebben geen officiële juridische status, zoals dat bij gehuwden of geregistreerd partners wel het geval is. Wel kunnen ze in een samenlevingscontract een aantal zaken regelen, zodat ze dezelfde aanspraken krijgen als gehuwden. Bijvoorbeeld een aanwijzing om elkaars pensioen te kunnen ontvangen, of een vrijstelling voor erfbelasting. lees meer