040 - 2 660 660

Notaris nodig?

Wanneer heb ik een notaris nodig?

Als je officieel iets wilt vastleggen, dan heb je een notaris nodig. Denk hierbij aan een testament, huwelijkse voorwaarden of een hypotheekakte. Naast het maken van documenten en aktes kunnen notarissen ook juridisch advies geven en ook bemiddelen. 

De notaris voor onroerend goed

Bij het kopen van een huis moet een bezoek worden gebracht aan de notaris. De hypotheekakte en leveringsakte moeten worden opgemaakt door de notaris.

De notaris voor het oprichten van een bedrijf

Wil je een bedrijf beginnen, bijvoorbeeld een besloten vennootschap (BV) of een stichting of vereniging oprichten dan kun je hiervoor naar de notaris. De notaris kan advies geven over de vorm van het nieuwe bedrijf. Ook als je getrouwd bent of samenwoont dan kun je bij een notaris ervoor zorgen dat je partner beschermd wordt tegen risico’s zoals ziekte, faillissement of overlijden. 

De notaris voor familiezaken

Ga je trouwen, samenwonen of wil je een testament laten opstellen. Dan moet je naar de notaris. Bij de notaris kun je huwelijkse voorwaarden laten opmaken of een samenlevingscontract laten opstellen. Een testament maak je voor als je komt te overlijden. Een samenlevingscontract regelt zaken tijdens het leven zoals de kosten van de huishouding en zorgt ervoor dat je fiscale vrijstellingen krijgt. 

Kies voor Schäfer Notarissen!

Onze werkwijze, onze filosofie en klantbenadering zijn modern, laagdrempelig, helder en informeel. Wij ontvangen je graag in onze kantoren in Eindhoven in de wijk Den Elzent en in Nuenen aan het Steenen Huys. Gratis parkeergelegenheid is aanwezig op beide kantoren voor de deur.

Wij streven er naar om mensen op een nieuwe manier naar het notariaat te laten kijken. Wij willen je vertrouwenspersoon zijn. Iemand die je taal spreekt en zich aanpast aan je wensen en behoeften. Iemand op wie je kunt vertrouwen en die je adviseert op alle belangrijke momenten in je leven. Of je nu gaat trouwen, te maken krijgt met een overlijden, gaat samenwonen, een huis koopt of een bedrijf start, wij willen je op elk gebied behoeden voor valkuilen en helpen bij de keuzes die je maakt.

Laat je aangenaam verrassen!

  • Notaris vervangt ongeschikte executeur

    Een executeur in een complexe nalatenschap zal goed beslagen ten ijs moeten komen. Het komt wel eens voor dat een goede bekende van de overledene is benoemd tot executeur, terwijl hij eigenlijk geen ervaring heeft met het beheren van grote vermogens of een nalatenschap met veel schulden. Mochten de erfgenamen, schuldeisers of andere belanghebbenden bang zijn dat de executeur de complexe afwikkeling niet goed ter hand neemt en de verplichtingen daardoor niet worden nagekomen, dan is er een mogelijkheid om de rechter te vragen een vereffenaar van de nalatenschap aan te stellen. lees meer
  • Notarieel samenlevingscontract

    Hoe gek het ook klinkt, samenwoners hebben geen officiële juridische status, zoals dat bij gehuwden of geregistreerd partners wel het geval is. Wel kunnen ze in een samenlevingscontract een aantal zaken regelen, zodat ze dezelfde aanspraken krijgen als gehuwden. Bijvoorbeeld een aanwijzing om elkaars pensioen te kunnen ontvangen, of een vrijstelling voor erfbelasting. lees meer