040 - 2 660 660

Vind hier je notariële akte

 • Aandelenoverdracht

  Aandelen overdragen binnen een besloten vennootschap (BV) is alleen mogelijk met een notariële akte. Deze aandelenoverdracht wordt beschreven in een akte van aandelenoverdracht. In deze akte staan alle voorwaarden waaronder de aandelen worden overgedragen.

  Schäfer Notarissen regelt de aandelenoverdracht graag voor je. Kijk voor meer informatie op deze website onder Ondernemen & Vereniging of neem contact met ons op!

   

  lees meer
 • Akte van oprichting

  De oprichtingsakte is een wettelijk verplicht document, noodzakelijk voor het oprichten van een stichting, vereniging of besloten vennootschap. De wet vereist dat deze oprichting wordt vastgelegd in een notariële akte. Het betreft hier een akte waarin de statuten worden vastgelegd. De statuten beschrijven onder meer de uitgangspunten van de rechtspersoon met betrekking tot de naam, plaats en doel, het aandelenkapitaal (alleen bij de BV) en de blokkeringsregeling (alleen bij de BV).

  Schäfer Notarissen stelt de akte van oprichting graag voor je op. Kijk voor meer informatie op deze website onder Ondernemen & Vereniging of neem contact met ons op!

  lees meer
 • Akte van verdeling

  Op het moment dat twee partners besluiten om uit elkaar te gaan moeten er veel dingen geregeld worden. Een daarvan is het verdelen van de bezittingen. Meestal valt daar de gezamenlijke woning ook onder. Voor het verdelen van de woning is een akte van verdeling vereist. In deze akte staat hoe de verdeling is en onder welke voorwaarden dit gebeurt. Een akte van verdeling wordt ook wel een scheidingsakte genoemd.

  Schäfer Notarissen stelt de akte van verdeling zorgvuldig voor jullie op. Kijk voor meer informatie op deze website onder Familie & Relatie of neem contact met ons op!

  lees meer
 • Geregistreerd partnerschap voorwaarden

  Het geregistreerd partnerschap is een vorm van samenleven die wettelijk is geregeld. Het geregistreerd partnerschap heeft vrijwel dezelfde gevolgen als het huwelijk.

  Ben je getrouwd of heb je een geregistreerd partnerschap? Dan regelt de wet automatisch dat alle bezittingen en schulden van jullie samen zijn. Wil je andere voorwaarden, dan moet je dit vastleggen in partnerschapsvoorwaarden vóór het aangaan van het geregistreerd partnerschap bij de gemeente.

  Schäfer Notarissen regelt dit graag voor je. Kijk voor meer informatie op deze website onder Familie & Relatie of neem contact met ons op!

   

  lees meer
 • Huwelijkse voorwaarden

  Ben je getrouwd of heb je een geregistreerd partnerschap? Dan regelt de wet automatisch dat alle bezittingen en schulden van jullie samen zijn. Wil je andere voorwaarden, dan moet je dit vastleggen in huwelijkse voorwaarden vóór het aangaan van het huwelijk.

  Schäfer Notarissen stelt de huwelijkse voorwaarden graag voor jullie op. Kijk voor meer informatie op deze website onder Familie & Relatie en Estate Planning of neem contact met ons op!

  lees meer
 • Hypotheekakte

  De hypotheekakte is een officieel stuk dat opgesteld wordt bij het afsluiten van de hypotheek. In deze akte wordt beschreven dat de bank de woning als onderpand krijgt van diegene die de lening afsluit om een woning te kopen of te verbouwen. 

  Schäfer Notarissen stelt graag een hypotheekakte voor je op. Kijk voor meer informatie op deze website onder Huis & Hypotheek of neem contact met ons op!

   

  lees meer
 • Langstlevende testament

  Een testament waarbij de ouders over en weer goede verzorgingsregels voor elkaar maken heet een  langstlevende testament. De andere erfgenamen (kinderen) kunnen hun erfdeel in principe pas opeisen na overlijden van de langstlevende ouder. In dergelijke testamenten is ook veel aandacht voor belastingbesparende maatregelen en de AWBZ.

  Schäfer Notarissen stelt graag een langstlevende testament voor jullie op. Kijk voor meer informatie op deze website onder Familie & Relatie en Estate Planning of neem contact met ons op!

  lees meer
 • Levenstestament

  Het levenstestament is een bijzondere vorm van een testament. Waar een testament pas werkt als je overlijdt, werkt een levenstestament al voor situaties tijdens je leven. Bijvoorbeeld wanneer je door ziekte of ongeval niet meer in staat bent zelf te handelen. Je kunt dan in een levenstestament iemand aanwijzen in wie je het volste vertrouwen hebt om jouw belangen te behartigen. Naast financiële zaken kan het bijvoorbeeld ook gaan om medische beslissingen. Ook kun je persoonlijke wensen opnemen, bijvoorbeeld ten aanzien van je woning of de verzorging van je huisdieren.

  Schäfer Notarissen stelt graag een levenstestament voor je op. Kijk voor meer informatie op deze website onder Familie & relatie of neem contact met ons op!

  lees meer
 • Leveringsakte

  De leveringsakte wordt opgesteld nadat de koopovereenkomst is getekend en de ontbindende voorwaarden zijn verstreken. De leveringsakte wordt ook wel transportakte genoemd. Dit is de akte waarmee de woning officieel aan jou wordt geleverd en dus ook op je naam komt te staan. De leveringsakte wordt opgesteld door een notaris en moet overeenkomen met de gemaakte afspraken in de koopovereenkomst. De leveringsakte wordt door jou, de verkoper en de notaris getekend en vervolgens ingeschreven bij het Kadaster.

  Schäfer Notarissen stelt graag een leveringsakte voor je op. Kijk voor meer informatie op deze website onder Huis & Hypotheek of neem contact met ons op!

  lees meer
 • Oprichtingsakte bv

  De oprichtingsakte is een wettelijk verplicht document, noodzakelijk voor het oprichten van een besloten vennootschap (BV). De wet vereist dat deze oprichting wordt vastgelegd in een notariële akte. Het betreft hier een akte waarin de statuten worden vastgelegd. De statuten beschrijven onder meer de uitgangspunten van de onderneming met betrekking tot de naam, plaats en doel van de BV, het aandelenkapitaal en de blokkeringsregeling.

  Schäfer Notarissen stelt de oprichtingsakte voor je BV graag voor je op. Kijk voor meer informatie op deze website onder Ondernemen & Vereniging of neem contact met ons op!

  lees meer
 • Oprichtingsakte stichting

  De oprichtingsakte is een wettelijk verplicht document, noodzakelijk voor het oprichten van een stichting. De wet vereist dat deze oprichting wordt vastgelegd in een notariële akte. Het betreft hier een akte waarin de statuten worden vastgelegd. De statuten beschrijven onder meer de uitgangspunten van de stichting met betrekking tot de naam, plaats en het doel.

  Schäfer Notarissen stelt de oprichtingsakte voor je stichting graag voor je op. Kijk voor meer informatie op deze website onder Ondernemen & Vereniging of neem contact met ons op!

  lees meer
 • Oprichtingsakte vereniging

  De oprichtingsakte is een wettelijk verplicht document, noodzakelijk voor het oprichten van een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid. Dit laatste betekent dat je als bestuurder niet in privé aansprakelijk bent voor schulden. De wet vereist voor deze oprichting een akte van de notaris. Het betreft een akte waarin de statuten worden vastgelegd. De statuten beschrijven onder meer de uitgangspunten van de vereniging met betrekking tot de naam, plaats en het doel. 

  Schäfer Notarissen stelt de oprichtingsakte voor je vereniging graag voor je op. Kijk voor meer informatie op deze website onder Ondernemen & Vereniging of neem contact met ons op!

  lees meer
 • Samenlevingscontract

  Als je gaat samenwonen, is het wenselijk een samenlevingscontract af te sluiten. Daarmee regel je bijvoorbeeld belastingvrijstellingen, partnerpensioen, een medische volmacht voor elkaar. Bovendien stel je samen verdelings- en conflictregels op voor het geval jullie samenleven niet loopt zoals gehoopt. Schäfer Notarissen zorgt ervoor dat het contract alle afspraken bevat die voor jullie situatie van belang zijn.

  Schäfer Notarissen stelt graag een samenlevingscontract voor je op. Kijk voor meer informatie op deze website onder Familie & Relatie of neem contact met ons op!

  lees meer
 • Schenking

  Schenken kan op verschillende manieren. Het kan eenmalig, maar ook met een zekere regelmaat. Je kunt schenken aan mensen en aan organisaties zoals: goede doelen, kerkgenootschappen en verenigingen. Omdat je bij het schenken naast persoonlijke overwegingen ook te maken krijgt met juridische en fiscale gevolgen is het verstandig je te laten adviseren door Schäfer Notarissen.

  Schäfer Notarissen adviseert je graag over schenkingen en de eventuele gevolgen. Kijk voor meer informatie op deze website onder Familie & Relatie en Estate Planning of neem contact met ons op!

  lees meer
 • Splitsingsakte

  De splitsing van een gebouw in appartementen wordt vastgelegd in de splitsingsakte. De akte wordt door Schäfer Notarissen opgesteld en brengt ook met zich mee dat de Vereniging van Eigenaren (VvE) ontstaat. Hierin wordt onder andere beschreven hoe het stemrecht is verdeeld en wat de rechten en plichten zijn van de appartementseigenaren in de VvE. 

  Schäfer Notarissen stelt de splitsingsakte graag voor je op. Kijk voor meer informatie op deze website onder Huis & Hypotheek of neem contact met ons op!

  lees meer
 • Statuten bv

  De statuten bevatten de grondregels voor het functioneren van een BV. De statuten beschrijven onder meer de uitgangspunten van de onderneming met betrekking tot de naam, plaats en het doel van de BV. De statuten worden opgenomen in de oprichtingsakte van de BV.

  Schäfer Notarissen regelt de statuten van je BV graag voor je. Kijk voor meer informatie op deze website onder Ondernemen & Vereniging of neem contact met ons op!

  lees meer
 • Statuten stichting

  De statuten bevatten de grondregels voor het functioneren van een stichting. De statuten beschrijven onder meer de uitgangspunten van de stichting met betrekking tot de naam, plaats en het doel van de stichting. De statuten worden opgenomen in de oprichtingsakte van de stichting.

  Schäfer Notarissen regelt de statuten van je stichting graag voor je. Kijk voor meer informatie op deze website onder Ondernemen & Vereniging of neem contact met ons op!

  lees meer
 • Statuten vereniging

  De statuten bevatten de grondregels voor het functioneren van een vereniging. De statuten beschrijven onder meer de uitgangspunten van de vereniging met betrekking tot de naam, plaats en het doel van de vereniging. De statuten worden opgenomen in de oprichtingsakte van de vereniging.

  Schäfer Notarissen regelt de statuten van je vereniging graag voor je. Kijk voor meer informatie op deze website onder Ondernemen & Vereniging of neem contact met ons op!

  lees meer
 • Statutenwijziging

  Door wijzigingen binnen een onderneming, stichting of vereniging kan het nodig zijn de in de statuten opgenomen uitgangspunten aan te passen. Voor de wijziging heb je een akte van de notaris nodig.

  Schäfer Notarissen wijzigt de statuten van je onderneming, stichting of vereniging graag voor je. Kijk voor meer informatie over statutenwijziging op deze website onder Ondernemen & Vereniging of neem contact met ons op!

  lees meer
 • Testament

  Een testament is een akte opgesteld door de notaris. In het testament staat aangegeven wat er na iemands overlijden met zijn/haar goederen moet gebeuren. Het woord testament komt uit het Latijn en komt van ‘testatio mentis’, dit betekent "verklaring van de wil".

  Schäfer Notarissen maakt jouw testament graag voor je op. Kijk voor meer informatie op deze website onder Familie & Relatie en Estate Planning of neem contact met ons op!

  lees meer
 • Tweetrapsmaking

  Een tweetrapsmaking is een bepaling in je testament waarbij eerst je partner (de langstlevende) tot enig erfgenaam wordt benoemd en de kinderen hun erfdeel van de eerst stervende in principe pas kunnen opeisen na overlijden van de langstlevende (ouder). In dat geval hoeft er over het deel van de kinderen pas erfbelasting te worden betaald op het moment dat zij ook echt iets in handen krijgen. Ook in andere situaties kan de tweetrapsmaking goed van pas komen, zoals bij een echtscheiding om de ex-partner, zelfs via de kinderen, niets te laten krijgen.

  Schäfer Notarissen neemt graag een tweetrapsmaking op in je testament. Kijk voor meer informatie op deze website onder Familie & Relatie en Estate Planning of neem contact met ons op!

  lees meer
 • Verklaring van erfrecht

  Een verklaring van erfrecht is een notariële akte waarin de notaris informatie geeft over de nalatenschap van de overledene en wie de erfgenamen zijn. Ook staat hierin wie bij de bank bevoegd is om over het geld van de overledene te beschikken.

  Schäfer Notarissen maakt je verklaring van erfrecht graag voor je op. Kijk voor meer informatie op deze website onder Familie & Relatie en Estate Planning of neem contact met ons op!

  lees meer
 • Volmacht

  Met een volmacht geeft je een ander de bevoegdheid namens jou te handelen. Dat betekent niet dat je dit zelf niet meer mag doen. Als je hier niet meer toe in staat bent, kan iemand in wie je het volste vertrouwen hebt het van je overnemen volgens de door jou vastgelegde wensen. Het kan gaan om het doen van betalingen (financiële volmacht), maar bijvoorbeeld ook om medische zaken (medische volmacht).

  Schäfer Notarissen stelt graag een volmacht voor je op. Kijk voor meer informatie op deze website onder Familie & relatie of neem contact met ons op!

  lees meer
 • Wel of geen centraal aandeelhoudersregister, dat is de vraag

  De Raad van State heeft kritiek geuit op het oorspronkelijke wetsvoorstel ter invoering van een centraal aandeelhoudersregister. De Raad vindt dat er een forse overlap is met de Europees verplichte Register van Uiteindelijk Begunstigden, het UBO-register. Dat heeft nu geleid tot een herzien initiatiefvoorstel aan de Tweede Kamer. Het Centraal Aandeelhoudersregister (CAHR) volgens de indieners betrouwbaarder dan het UBO-register. lees meer
 • Partnervrijstelling voor erfbelasting

  Erft u van uw echtgenoot of geregistreerd partner, dan is de grote vrijstelling van toepassing en hoeft u over € 643.194 geen erfbelasting te betalen.<br /> Voor samenwoonpartners geldt dat zij niet automatisch partners voor de erfbelasting zijn. Dat is pas zo als zij voorafgaand aan het overlijden, minstens 6 maanden aan de volgende voorwaarden voldoen: lees meer