040 - 2 660 660

Akte van oprichting

De oprichtingsakte is een wettelijk verplicht document, noodzakelijk voor het oprichten van een stichting, vereniging of besloten vennootschap. De wet vereist dat deze oprichting wordt vastgelegd in een notariële akte. Het betreft hier een akte waarin de statuten worden vastgelegd. De statuten beschrijven onder meer de uitgangspunten van de rechtspersoon met betrekking tot de naam, plaats en doel, het aandelenkapitaal (alleen bij de BV) en de blokkeringsregeling (alleen bij de BV).

Schäfer Notarissen stelt de akte van oprichting graag voor je op. Kijk voor meer informatie op deze website onder Ondernemen & Vereniging of neem contact met ons op!

  • Tijdig voorbereiden op btw-verhoging 2019

    Met ingang van 1 januari 2019 gaan alle ondernemers die nu nog onder het 6% btw-tarief vallen, 9% btw betalen. Die verhoging wordt opgenomen in het Belastingplan dat op komende Prinsjesdag aan het parlement wordt aangeboden. Dat vraagt om tijdige voorbereiding door de betreffende ondernemers. lees meer
  • Wetsvoorstel lastig bij internationale huwelijken

    Trouwen was tot 1 januari 2018 betrekkelijk eenvoudig in Nederland. Wie niet vóór het huwelijk naar de notaris ging om huwelijkse voorwaarden te maken, had na het ja-woord het hele vermogen gemeenschappelijk met de echtgenoot. Inmiddels is dat anders! Sinds 1 januari 2018 geldt dat zonder huwelijkse voorwaarden alle bezittingen van vóór het huwelijk privé blijven, en dat alles wat de echtgenoten tijdens huwelijk krijgen, gezamenlijk vermogen wordt. lees meer