040 - 2 660 660

Leveringsakte

De leveringsakte wordt opgesteld nadat de koopovereenkomst is getekend en de ontbindende voorwaarden zijn verstreken. De leveringsakte wordt ook wel transportakte genoemd. Dit is de akte waarmee de woning officieel aan jou wordt geleverd en dus ook op je naam komt te staan. De leveringsakte wordt opgesteld door een notaris en moet overeenkomen met de gemaakte afspraken in de koopovereenkomst. De leveringsakte wordt door jou, de verkoper en de notaris getekend en vervolgens ingeschreven bij het Kadaster.

Schäfer Notarissen stelt graag een leveringsakte voor je op. Kijk voor meer informatie op deze website onder Huis & Hypotheek of neem contact met ons op!

  • Wel of geen centraal aandeelhoudersregister, dat is de vraag

    De Raad van State heeft kritiek geuit op het oorspronkelijke wetsvoorstel ter invoering van een centraal aandeelhoudersregister. De Raad vindt dat er een forse overlap is met de Europees verplichte Register van Uiteindelijk Begunstigden, het UBO-register. Dat heeft nu geleid tot een herzien initiatiefvoorstel aan de Tweede Kamer. Het Centraal Aandeelhoudersregister (CAHR) volgens de indieners betrouwbaarder dan het UBO-register. lees meer
  • Partnervrijstelling voor erfbelasting

    Erft u van uw echtgenoot of geregistreerd partner, dan is de grote vrijstelling van toepassing en hoeft u over € 643.194 geen erfbelasting te betalen.<br /> Voor samenwoonpartners geldt dat zij niet automatisch partners voor de erfbelasting zijn. Dat is pas zo als zij voorafgaand aan het overlijden, minstens 6 maanden aan de volgende voorwaarden voldoen: lees meer