040 - 2 660 660

Leveringsakte

De leveringsakte wordt opgesteld nadat de koopovereenkomst is getekend en de ontbindende voorwaarden zijn verstreken. De leveringsakte wordt ook wel transportakte genoemd. Dit is de akte waarmee de woning officieel aan jou wordt geleverd en dus ook op je naam komt te staan. De leveringsakte wordt opgesteld door een notaris en moet overeenkomen met de gemaakte afspraken in de koopovereenkomst. De leveringsakte wordt door jou, de verkoper en de notaris getekend en vervolgens ingeschreven bij het Kadaster.

Schäfer Notarissen stelt graag een leveringsakte voor je op. Kijk voor meer informatie op deze website onder Huis & Hypotheek of neem contact met ons op!

  • Notaris vervangt ongeschikte executeur

    Een executeur in een complexe nalatenschap zal goed beslagen ten ijs moeten komen. Het komt wel eens voor dat een goede bekende van de overledene is benoemd tot executeur, terwijl hij eigenlijk geen ervaring heeft met het beheren van grote vermogens of een nalatenschap met veel schulden. Mochten de erfgenamen, schuldeisers of andere belanghebbenden bang zijn dat de executeur de complexe afwikkeling niet goed ter hand neemt en de verplichtingen daardoor niet worden nagekomen, dan is er een mogelijkheid om de rechter te vragen een vereffenaar van de nalatenschap aan te stellen. lees meer
  • Notarieel samenlevingscontract

    Hoe gek het ook klinkt, samenwoners hebben geen officiële juridische status, zoals dat bij gehuwden of geregistreerd partners wel het geval is. Wel kunnen ze in een samenlevingscontract een aantal zaken regelen, zodat ze dezelfde aanspraken krijgen als gehuwden. Bijvoorbeeld een aanwijzing om elkaars pensioen te kunnen ontvangen, of een vrijstelling voor erfbelasting. lees meer