040 - 2 660 660

Oprichtingsakte BV

De oprichtingsakte is een wettelijk verplicht document, noodzakelijk voor het oprichten van een besloten vennootschap (BV). De wet vereist dat deze oprichting wordt vastgelegd in een notariële akte. Het betreft hier een akte waarin de statuten worden vastgelegd. De statuten beschrijven onder meer de uitgangspunten van de onderneming met betrekking tot de naam, plaats en doel van de BV, het aandelenkapitaal en de blokkeringsregeling.

Schäfer Notarissen stelt de oprichtingsakte voor je BV graag voor je op. Kijk voor meer informatie op deze website onder Ondernemen & Vereniging of neem contact met ons op!

  • Open cv blijft intact

    Even was er de angst dat de cv’s (commanditaire vennootschappen) zouden worden afgeschaft. De discussie – en de angst – laaide op na een publicatie in het Financieele Dagblad en het Weekblad Fiscaal Recht. De staatssecretaris heeft echter inmiddels laten weten dat de open cv gewoon blijft bestaan. Goed nieuws voor ondernemers die om fiscale redenen een cv voeren. lees meer
  • Spijt na de bruiloft

    Het is algemeen bekend dat huwelijkse voorwaarden vóór het huwelijk gemaakt moeten worden. Toch komt het nog regelmatig voor dat mensen dat vergeten, of denken dat het later nog wel kan. lees meer