040 - 2 660 660

Oprichtingsakte stichting

De oprichtingsakte is een wettelijk verplicht document, noodzakelijk voor het oprichten van een stichting. De wet vereist dat deze oprichting wordt vastgelegd in een notariële akte. Het betreft hier een akte waarin de statuten worden vastgelegd. De statuten beschrijven onder meer de uitgangspunten van de stichting met betrekking tot de naam, plaats en het doel.

Schäfer Notarissen stelt de oprichtingsakte voor je stichting graag voor je op. Kijk voor meer informatie op deze website onder Ondernemen & Vereniging of neem contact met ons op!

  • Samenloop btw en overdrachtsbelasting bij koop nieuwbouwhuis

    Met de impuls die het kabinet geeft aan nieuwbouwprojecten, worden kopers ook geconfronteerd met zaken als koop-/aannemingsovereenkomst, btw en overdrachtsbelasting. Er is feitelijk sprake van een combinatie van twee overeenkomsten. In een koop-/aannemingsovereenkomst koopt u een stuk grond en geeft u opdracht tot de bouw van een huis. Wanneer en waarover moet nu welk soort belasting worden betaald? lees meer
  • Beherende en stille vennoten hebben gezamenlijk belang in CV

    Wie vennoot is in een commanditaire vennootschap (CV) of een dergelijke vennootschap adviseert, moet zich ervan bewust zijn dat de beherende en de stille vennoten een gezamenlijk belang hebben in de CV. Beider belangen moeten gewogen worden en leidend zijn bij besluiten en bij advisering. Dat heeft de Hoge Raad bepaald. lees meer