040 - 2 660 660

Oprichtingsakte vereniging

De oprichtingsakte is een wettelijk verplicht document, noodzakelijk voor het oprichten van een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid. Dit laatste betekent dat je als bestuurder niet in privé aansprakelijk bent voor schulden. De wet vereist voor deze oprichting een akte van de notaris. Het betreft een akte waarin de statuten worden vastgelegd. De statuten beschrijven onder meer de uitgangspunten van de vereniging met betrekking tot de naam, plaats en het doel. 

Schäfer Notarissen stelt de oprichtingsakte voor je vereniging graag voor je op. Kijk voor meer informatie op deze website onder Ondernemen & Vereniging of neem contact met ons op!

  • Inboedel door loting naar erfgenamen?

    Niet veel mensen weten dat erfgenamen unaniem beslissingen moeten nemen. Ook al wil de meerderheid van de erfgenamen het huis van de overledene verkopen voor een hoger bedrag dan de rest, zonder de instemming van de hele groep kan dat niet. lees meer
  • Ultrakort bestuurslidmaatschap doet niets af aan aansprakelijkheid

    Let op als u bestuurder wordt in een bestaande vennootschap. Als de administratie niet op orde is, en u doet daar niets aan, bent u volledig aansprakelijk voor de gevolgen. Dat blijkt uit een recente uitspraak van het hof Den Haag. lees meer