040 - 2 660 660

Oprichtingsakte vereniging

De oprichtingsakte is een wettelijk verplicht document, noodzakelijk voor het oprichten van een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid. Dit laatste betekent dat je als bestuurder niet in privé aansprakelijk bent voor schulden. De wet vereist voor deze oprichting een akte van de notaris. Het betreft een akte waarin de statuten worden vastgelegd. De statuten beschrijven onder meer de uitgangspunten van de vereniging met betrekking tot de naam, plaats en het doel. 

Schäfer Notarissen stelt de oprichtingsakte voor je vereniging graag voor je op. Kijk voor meer informatie op deze website onder Ondernemen & Vereniging of neem contact met ons op!

  • Starter komt moeilijker aan koophuis

    Een eigen huis raakt voor starters op de woningmarkt steeds verder uit beeld. Zij zijn veroordeeld tot de huurmarkt, waarin blijkens onderzoek van ING de tevredenheid over de woonsituatie achter blijft bij mensen met een eigen huis. De situatie op de woningmarkt heeft ook gevolgen voor het vertrouwen van burgers in de woningmarkt. In het eerste kwartaal van 2018 is dat vertrouwen weer verder gedaald ten opzichte van vorig jaar. lees meer
  • Proces bij opvolging familiebedrijf vergt gedegen aanpak

    Opvolging in een familiebedrijf heeft heel veel haken en ogen. Het vraagt veel zorgvuldigheid in voorbereiding en proces. Het begint al met de vraag of de opvolger wel of niet uit de familie moet komen. Hoe dan ook, het gaat uiteindelijk om de continuïteit van uw bedrijf en het niet verstoren van familiebanden. Bij dit alles moeten ook nog eens de financiële, juridische, fiscale en andere bedrijfsmatige aspecten betrokken. lees meer