040 - 2 660 660

Statuten BV

De statuten bevatten de grondregels voor het functioneren van een BV. De statuten beschrijven onder meer de uitgangspunten van de onderneming met betrekking tot de naam, plaats en het doel van de BV. De statuten worden opgenomen in de oprichtingsakte van de BV.

Schäfer Notarissen regelt de statuten van je BV graag voor je. Kijk voor meer informatie op deze website onder Ondernemen & Vereniging of neem contact met ons op!

  • Wel of geen centraal aandeelhoudersregister, dat is de vraag

    De Raad van State heeft kritiek geuit op het oorspronkelijke wetsvoorstel ter invoering van een centraal aandeelhoudersregister. De Raad vindt dat er een forse overlap is met de Europees verplichte Register van Uiteindelijk Begunstigden, het UBO-register. Dat heeft nu geleid tot een herzien initiatiefvoorstel aan de Tweede Kamer. Het Centraal Aandeelhoudersregister (CAHR) volgens de indieners betrouwbaarder dan het UBO-register. lees meer
  • Partnervrijstelling voor erfbelasting

    Erft u van uw echtgenoot of geregistreerd partner, dan is de grote vrijstelling van toepassing en hoeft u over € 643.194 geen erfbelasting te betalen.<br /> Voor samenwoonpartners geldt dat zij niet automatisch partners voor de erfbelasting zijn. Dat is pas zo als zij voorafgaand aan het overlijden, minstens 6 maanden aan de volgende voorwaarden voldoen: lees meer