040 - 2 660 660

Statutenwijziging

Door wijzigingen binnen een onderneming, stichting of vereniging kan het nodig zijn de in de statuten opgenomen uitgangspunten aan te passen. Voor de wijziging heb je een akte van de notaris nodig.

Schäfer Notarissen wijzigt de statuten van je onderneming, stichting of vereniging graag voor je. Kijk voor meer informatie over statutenwijziging op deze website onder Ondernemen & Vereniging of neem contact met ons op!

  • Wel of geen centraal aandeelhoudersregister, dat is de vraag

    De Raad van State heeft kritiek geuit op het oorspronkelijke wetsvoorstel ter invoering van een centraal aandeelhoudersregister. De Raad vindt dat er een forse overlap is met de Europees verplichte Register van Uiteindelijk Begunstigden, het UBO-register. Dat heeft nu geleid tot een herzien initiatiefvoorstel aan de Tweede Kamer. Het Centraal Aandeelhoudersregister (CAHR) volgens de indieners betrouwbaarder dan het UBO-register. lees meer
  • Partnervrijstelling voor erfbelasting

    Erft u van uw echtgenoot of geregistreerd partner, dan is de grote vrijstelling van toepassing en hoeft u over € 643.194 geen erfbelasting te betalen.<br /> Voor samenwoonpartners geldt dat zij niet automatisch partners voor de erfbelasting zijn. Dat is pas zo als zij voorafgaand aan het overlijden, minstens 6 maanden aan de volgende voorwaarden voldoen: lees meer