Met huis kopen nog geen eigenaar

Bij het kopen van een huis tekent u een koopcontract, meestal bij de makelaar maar dat hoeft niet per se. Dan gaat nog de bedenktijd in en ook de termijn voor de ontbindende voorwaarden. Het kan zijn dat u toch de financiering niet rond krijgt, dan is het altijd handig als er in het koopcontract staat dat u in dat geval nog onder het contract uit kunt. Ontbindende voorwaarden zijn geboden aan een termijn. Als die is verstreken … Bent u nog steeds geen eigenaar.

Het koopcontract verplicht de verkoper uiteindelijk om het huis aan u te leveren en u verplicht zich om het af te nemen. De handtekeningen onder het koopcontract zijn daar echter nog niet voldoende voor. Het huis moet namelijk nog juridisch worden overgedragen bij de notaris. Koop en levering zijn twee gescheiden acties. Bij de koop haalt u verplichtingen op de hals, de levering is bedoeld om die verplichtingen om te zetten in een juridische akte van eigendomsoverdracht. Pas als die akte bij het Kadaster is ingeschreven, bent u eigenaar van het gekochte huis.
Voordat het zover is, moet de notaris op grond van wettelijke regels onderzoek doen naar de achtergrond van koper en verkoper, het huis, de hypotheeksituatie en mogelijke bijzonderheden in de gemeente. Treft hij of zij daarbij een kink in de kabel aan, zorgt de notaris ervoor dat die obstakels worden weggenomen. Dat werk gebeurt allemaal voordat u de akte komt tekenen. U kunt er dan van op aan dat de notaris ervoor gezorgd heeft dat u niet voor verrassingen komt te staan en onbezorgd het eigendom kan overnemen.

De notaris is verantwoordelijk voor de inning van de koopsom en het uitbetalen daarvan aan de verkoper zodra de akte bij het Kadaster is ingeschreven. Dat traject verloopt via de derdengeldenrekening van de notaris, zodat u ook geen risico loopt dat de notaris niet aan die verplichting kan voldoen.
De akte waarin alles is vastgelegd bevat voor een groot deel gebruikelijke juridische tekst, waarvan is bewezen dat die rechtsgeldig zijn. Voor een deel is de tekst uiteraard specifiek, onder meer waar het gaat om pand, koper en verkoper en daarbij horende juridische status.
Uiteindelijk tekent de koper meestal twee akten, de leveringsakte en de hypotheekakte. De leveringsakte wordt mede ondertekend door de verkoper en de notaris. De hypotheekakte moet uiteindelijk naast uw handtekening ook die van de bank en de notaris bevatten. Meestal is een medewerker van de notaris door de bank en de verkoper gemachtigd om te akte namens hen te ondertekenen.
Als dat allemaal gebeurd is, laat de notaris een afschrift van de leveringsakte en van de hypotheekakte inschrijven bij het Kadaster. Vanaf dat moment kan iedereen daarin nagaan dat u eigenaar bent van het huis en dat u een hypotheek heeft afgesloten.

Wilt u meer weten over koop en levering (overdracht) van een huis? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Bron: KNB.

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? We vertellen u er graag meer over. Bel ons vandaag nog.