Echtscheiding & verdeling

Ook als het niet loopt zoals je gehoopt had is je notaris er

Bij een gestrand huwelijk of bij het verbreken van een andere samenlevingsvorm, zullen jullie ook financieel een punt achter de relatie willen zetten. Goederen die gemeenschappelijk zijn zullen moeten worden verdeeld. Voor de meeste goederen geldt dat jullie dat zelf kunnen verdelen. Denk bijvoorbeeld aan de auto en de inboedel.

Verdeling met tussenkomst van de notaris

Voor de verdeling van bepaalde goederen is volgens de wet echter tussenkomst van de notaris vereist. Het gaat dan onder meer om onroerend goed en aandelen in een vennootschap. Als je bijvoorbeeld naar de bank stapt voor een hypotheek waarmee je je ex-partner wilt ‘uitkopen’, dan zal de bank je wijzen op de noodzaak van een zogeheten ‘akte van verdeling‘.

Wat is een akte van verdeling?

Voor de verdeling van onroerend goed gelden in de basis dezelfde formaliteiten als voor de verwerving van onroerend goed, met dit verschil dat een verdelingsakte meer werkzaamheden met zich meebrengt voor de notaris. Net als bij de aankoop van je woning wordt ook nu een notariële akte opgemaakt. Waarbij de notaris volgens bepaalde voorschriften de eigendomsrechten van partijen controleert en vervolgens in de akte beschrijft aan wie de woning wordt toebedeeld. De akte wordt na de ondertekening ingeschreven bij het kadaster.

Bezitsoverdracht van onroerend goed en aandelen

Ingeval van ontbinding van een huwelijk zal de advocaat een echtscheidingsconvenant hebben opgesteld waarin jullie onderlinge afspraken zijn vastgelegd. Of wellicht hebben jullie een vaststellingsovereenkomst gemaakt bij de beëindiging van de samenleving. Bezitsoverdracht van onroerend goed of aandelen in een vennootschap dienen volgens de wet altijd bij notariële akte te geschieden. Het convenant alleen is dus niet voldoende om de eigendommen over te dragen.

Kan een akte van verdeling even wachten?

Zolang er niet tot het verdelen van de woning wordt overgegaan, blijven beide partijen aansprakelijk voor de hypothecaire geldlening die op de woning rust. Ook als één van beiden niet meer in de woning woonachtig is. Ook andere eigenaarsrisico’s, zoals die van tussentijdse waardedaling, blijven bestaan.

Moeten wij beiden langskomen bij de notaris?

Indien je voor de overname van de woning tevens een nieuwe hypotheekakte nodig hebt, moet je naar de notaris. Het is niet noodzakelijk dat je ex-partner hierbij aanwezig is. Deze kan namelijk volmacht geven aan een medewerker om de akte te tekenen. Je hoeft bij ons dus niet samen aan tafel te zitten als jullie dat niet willen.

Voor meer informatie kun je gerust contact met ons opnemen. Schäfer Notarissen helpt je graag verder!

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? We vertellen u er graag meer over. Bel ons vandaag nog.