Levenstestamenten

Regie houden over je leven, ook bij ziekte en dementie

Een nieuwe trend is het levenstestament. Het levenstestament is een hele uitgebreide notariële volmacht waarin je hele specifieke wensen kunt vastleggen die een ander voor je kan uitvoeren bijvoorbeeld als je dat zelf, door ziekte of een ongeval, niet meer kunt.

Testament voor tijdens je leven

Veel mensen maken een testament om na het overlijden problemen tussen hun erfgenamen te voorkomen. Maar hoe zit het eigenlijk als je wegens ziekte of een ernstig ongeluk niet meer in staat bent om je belangen zelf te behartigen? Wie bekommert zich dan om je lijf, je leven, je vermogen of bedrijf? En als er al iemand opstaat, hoe zit het dan juridisch? Is hij daartoe wel bevoegd? Wie garandeert je dat die persoon zich inderdaad om jou bekommert en niet alleen aan zichzelf denkt?

Op tijd je wensen kenbaar maken

Het zijn vragen waarmee steeds meer mensen geconfronteerd worden. Want we leven steeds langer, maar er is geen garantie dat we tot het einde toe kerngezond blijven. Daarom kun je het maar beter onder ogen zien: er bestaat een kans dat je iets overkomt, waardoor je jouw wensen niet meer kenbaar kunt maken. De gevolgen daarvan zijn groot, maar er bestaan gelukkig ook mogelijkheden om je hiertegen in te dekken.

Testament bij ziekte en dementie

Een ‘normaal’ testament werkt pas vanaf het moment van jouw overlijden. Maar hoe is de situatie als je tijdens je leven niet meer in staat bent om de juiste beslissingen te nemen, bijvoorbeeld door een beroerte of dementie? Als er niets geregeld is, kan de kantonrechter worden verzocht om een bewindvoerder, een mentor of een curator te benoemen die de zaken voor je regelt.

Gevolmachtigd bewindvoerder

Een bewindvoerder of curator heeft voor sommige handelingen toestemming van de kantonrechter nodig. Bijvoorbeeld als hij de woning wil verkopen of als hij ter besparing van erfbelasting alvast geld wil schenken aan de (klein)kinderen. De kantonrechters zijn over het algemeen heel terughoudend met het geven van goedkeuring. Als het gaat om schenkingen zal de bewindvoerder moeten bewijzen dat degene die de schenking doet, de onder bewind gestelde persoon, dat ook écht had willen doen. Dat is vaak een onmogelijke opgave.

Leg je wensen vast!

Als je liever zelf de regie houdt, is het verstandig een zogeheten levenstestament (soms ook pre-testament genoemd) te maken. Dit is een notariële akte waarin je tal van zaken kunt regelen. Wil je bijvoorbeeld thuis verpleegd worden of liever naar een verpleeg- of verzorgingstehuis overgebracht worden? Wat moet er dan met de inboedel en huisdieren gebeuren? Wie mag over jouw persoon ‘de baas spelen’ en met de artsen overleggen? Wie wordt er belast met het beheer over de financiën? Mogen er schenkingen gedaan worden, en zo ja: aan wie? Moet er toezicht gehouden worden op degene die je financiën beheert? Door wie? Allemaal zaken die je naar je eigen wensen vast kunt leggen om ook de regie in handen te houden als je daar zelf niet meer toe in staat bent.

Meer weten over levenstestamenten?

Voor meer informatie kun je gerust contact met ons opnemen. Schäfer Notarissen helpt je graag verder!

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? We vertellen u er graag meer over. Bel ons vandaag nog.