Samenwonen

Samen naar de notaris om de zaken goed te regelen

Samenwonen is een belangrijke beslissing, die niet alleen persoonlijke maar ook zakelijke consequenties heeft. Het is daarom verstandig er even goed bij stil te staan welke bezittingen en schulden van jullie samen worden en welke je persoonlijk houdt. Maar ook wat er moet gebeuren als één van jullie komt te overlijden.
De wet heeft een aantal zaken geregeld. Wat precies, hangt af van de manier waarop je samen verder gaat: gewoon samenwonen of samen een geregistreerd partnerschap aangaan. Bij gewoon samenwonen kun je een samenlevingscontract afsluiten, voor het aangaan van een geregistreerd partnerschap moet je aangifte doen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Ongehuwd samenwonen

Voor ongehuwd samenwonenden heeft de wet niets geregeld. Alle bezittingen en schulden blijven automatisch apart. Jullie hebben ook geen rechten en plichten naar elkaar. Zo kun je bij ‘uit elkaar gaan’ geen alimentatie van elkaar eisen. Je kunt ervoor kiezen om samen afspraken op te schrijven, bijvoorbeeld hoe de kosten van de huishouding worden verdeeld, maar niet elke instantie vindt dit voldoende bewijs dat jullie ook echt partners zijn. Zo zal, in dit geval, een pensioeninstelling geen pensioen aan de achterblijvende partner door- of uitbetalen, wanneer een partner komt te overlijden. En wat gebeurt er bijvoorbeeld met jullie woning als jullie uit elkaar gaan?

Samenlevingscontract

Bij ongehuwd samenwonen is de meest complete en officiële manier om zakelijke afspraken te maken een samenlevingscontract, opgemaakt door de notaris. Je hebt dan een wettelijk bewijs dat jullie partners van elkaar zijn. De overeenkomst wordt vastgelegd in een notariële akte. Jij en je partner ontvangen ieder een eigen kopie en het origineel blijft altijd bewaard in de kluis van de notaris. Anderen kunnen jullie afspraken niet inzien. Wat er in het samenlevingscontract staat mag je zelf bepalen. Dit kunnen bijvoorbeeld afspraken zijn over:

  • De kosten van de huishouding
  • De koopwoning
  • Het partnerpensioen
  • Wat er gebeurt als jullie uit elkaar gaan
  • De gemeenschappelijke bezittingen bij overlijden
  • Je eigen bezittingen bij overlijden
  • Een medische volmacht

Samenlevingscontract wijzigen

Jullie kunnen het samenlevingscontract altijd veranderen. Daarvoor moet je opnieuw naar de notaris. Voor het beëindigen van de overeenkomst hoef je niet naar de notaris, maar let er goed op dat regelingen buiten het samenlevingscontract, daardoor niet automatisch stoppen. Zo blijft de ex-partner, via de akte van levering, nog samen met jou eigenaar van de koopwoning en staat de ex-partner nog steeds genoemd als begunstigde op je levensverzekering. Kortom, je moet de nieuwe situatie wel doorgeven aan de betrokken instanties.

Geregistreerd parnterschap

Meer informatie over het geregistreerd partnerschap vind je bij de pagina ‘Trouwen‘.

Meer informatie over samenwonen

Voor meer informatie kun je gerust contact met ons opnemen. Schäfer Notarissen helpt je graag verder!

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? We vertellen u er graag meer over. Bel ons vandaag nog.