Trouwen

Voordat je trouwt alle voorwaarden helder op papier

Trouwen is een belangrijke beslissing, met zowel persoonlijke als ook zakelijke consequenties. Het is daarom verstandig er even goed bij stil te staan welke bezittingen en schulden van jullie samen worden en welke je persoonlijk houdt. Maar ook wat er moet gebeuren als één van jullie komt te overlijden.

De wet heeft een aantal zaken geregeld. Maar soms sluiten die wettelijke regelingen niet aan op wat je wilt. Dan is het verstandig om jullie wensen op papier te laten zetten. De notaris speelt daarin een belangrijke, soms zelfs noodzakelijke rol.

In gemeenschap van goederen

Tussen een huwelijk en een geregistreerd partnerschap zijn heel veel overeenkomsten. Zo geldt volgens de wet in beide gevallen dat alle bezittingen en schulden automatisch van jullie gezamenlijk zijn. Bij overlijden van een partner is dan de ene helft van alle bezittingen en schulden automatisch voor de overblijvende partner en vormt de andere helft de nalatenschap van de overledene. Bij een scheiding moet alles gelijk verdeeld worden. Deze vorm van trouwen wordt ook wel trouwen in gemeenschap van goederen genoemd.

Huwelijkse- of partnerschapsvoorwaarden

Het kan gebeuren dat jullie bepaalde bezittingen en/of schulden toch apart willen houden. Bijvoorbeeld als deze afkomstig zijn uit een eigen bedrijf of uit familiebezit. Deze afwijkende zakelijke wensen kun je bij Schäfer Notarissen vastleggen in huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden. Ook hiertussen is, behalve de naam, geen verschil. In deze voorwaarden kun je afspreken wat jullie gezamenlijk hebben en wat daarentegen apart blijft. Voorwaarden opgemaakt zonder notaris hebben geen wettelijke waarde.

Koude uitsluiting of beperkte gemeenschap

Afspraken waar er helemaal geen bezittingen en schulden gemeenschappelijk zijn en er geen inkomsten worden verrekend met elkaar, worden ‘koude uitsluiting’ genoemd. Een tussenweg vormt de zogeheten ‘beperkte gemeenschap’. Er wordt dan afgesproken dat sommige bezittingen en schulden wél, en andere niet gezamenlijk zijn. Jullie bepalen zelf in de voorwaarden wat er apart blijft, zoals bijvoorbeeld een erfenis of een woning.

Onder ‘voorwaarden’ kun je afspraken maken over:

  • De koopwoning
  • De inkomsten
  • Een eventuele scheiding
  • Eventuele partneralimentatie
  • Wat er gebeurt bij overlijden

Voorwaarden tussentijds wijzigen

Als jullie dat samen willen, mag je de voorwaarden altijd veranderen. Daarvoor moet je opnieuw naar de notaris. Zo kunnen jullie tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap overstappen van beperkte gemeenschap naar koude uitsluiting. Of juist de andere kant op, van niets samen naar beperkte gemeenschap. Je mag de voorwaarden ook helemaal opheffen. Dan wordt alles van jullie samen. Ook daarvoor is Schäfer Notarissen er voor jullie.

Verrekenbeding

Een verrekenbeding is een extra afspraak bij voorwaarden. Deze afspraak gaat over inkomsten, bezittingen en schulden die ieder van jullie apart hebben gekregen. Aan het eind van een bepaalde periode verreken je wat je hebt gekregen, alsof het toch van jullie samen is. Bijvoorbeeld na een jaar, of helemaal aan het einde van de relatie, bij scheiding of overlijden.

Huwelijksgoederenregister

Zowel huwelijkse- als partnerschapsvoorwaarden worden ingeschreven in het huwelijksgoederenregister bij de rechtbank. Dit is een openbaar register, zodat bijvoorbeeld schuldeisers kunnen zien op welke voorwaarden jullie getrouwd of geregistreerd partner zijn. De originele akte waarin jullie voorwaarden zijn vastgelegd worden bij Schäfer Notarissen bewaard in de kluis. Jij en je partner ontvangen ieder een eigen kopie.

Wat is een goed moment voor voorwaarden

Bent je nog niet getrouwd? Of heb je nog geen partnerschap gesloten? Maar weet je wel dat je voorwaarden wilt? Stel dan de voorwaarden op vóór jullie huwelijk of partnerschap. Alle bezittingen en schulden zijn dan nog van ieder apart, waardoor het formuleren van voorwaarden juridisch eenvoudiger is.

Voor meer informatie kun je gerust contact met ons opnemen. Schäfer Notarissen helpt je graag verder!

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? We vertellen u er graag meer over. Bel ons vandaag nog.