Alles over
een huwelijk

Trouwen is een belangrijke beslissing met grote persoonlijke en zakelijke gevolgen. Heb je bijvoorbeeld al eens nagedacht over hoe het zit met bezittingen en schulden?

Laat je informeren
Voordat je in het huwelijksbootje stapt, is het verstandig dat je weet welke bezittingen en schulden straks van jullie samen worden en welke persoonlijk blijven. En dat je nadenkt over wat er moet gebeuren als een van jullie komt te overlijden.

Een aantal zaken is bij wet geregeld. Maar misschien sluiten die wettelijke regelingen niet aan bij jouw persoonlijke wensen. Het is daarom verstandig je goed te laten voorlichten en je wensen op papier te laten zetten. Hierin speelt de notaris een cruciale rol.

Huwelijk of geregistreerd partnerschap
Je kunt je band vastleggen met een geregistreerd partnerschap. Wettelijk gezien lijkt dit sterk op een huwelijk. Zo geldt in beide gevallen volgens de wet automatisch een gemeenschap van goederen: veel bezittingen en schulden zijn voortaan van jullie gezamenlijk. Overlijdt een partner? Dan is de ene helft van alle bezittingen en schulden automatisch voor de overblijvende partner en vormt de andere helft de nalatenschap van de overledene. Gaan jullie scheiden? Dan moet je de gemeenschappelijke bezittingen gelijk verdelen.

Huwelijkse of partnerschapsvoorwaarden 
Je kunt trouwen in gemeenschap van goederen, maar je kunt ook kiezen voor beperkte gemeenschap. Door huwelijkse voorwaarden op te stellen kun je samen afspreken welke bezittingen en schulden wel of niet van jullie samen worden, zoals bijvoorbeeld een woning of een erfenis. Zo kun je afspraken maken over:

  • De koopwoning
  • De inkomsten
  • Een eventuele scheiding
  • Wat er gebeurt bij overlijden

Een huwelijk of partnerschap ga je in principe aan voor het leven. Het is daarom ook belangrijk dat je doordacht te werk gaat bij de keuze voor gemeenschap van goederen, huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden. Bij Schäfer Notarissen kun je zowel in Nuenen als Eindhoven terecht voor een gedegen informatief gesprek, waarbij we samen jullie situatie en jullie wensen inventariseren. Wij zijn er immers voor jou!

Kies je voor huwelijkse of partnerschapsvoorwaarden, dan sturen wij je een concept waarop je weer mag reageren totdat we een definitieve tekst hebben die exact aansluit op jullie wensen. Vervolgens maken we een afspraak om de akte in het bijzijn van de notaris te ondertekenen. Dit is belangrijk, want voorwaarden die niet door een notaris zijn opgemaakt, hebben geen wettelijke waarde!

We adviseren je de voorwaarden op te stellen vóórdat je trouwt of een partnerschap aangaat. Op dat moment zijn alle bezittingen en schulden namelijk nog van ieder apart. Dit maakt het formuleren van voorwaarden juridisch gezien een stuk eenvoudiger en begrijpelijker.

Huwelijksgoederenregister
De notaris schrijft je huwelijkse of partnerschapsvoorwaarden in het huwelijksgoederenregister bij de rechtbank in. Dit is een openbaar register. Zo kunnen bijvoorbeeld schuldeisers zien onder welke voorwaarden jullie getrouwd of geregistreerd partner zijn. Jij en je partner krijgen een kopie van de akte; het origineel wordt altijd bij Schäfer Notarissen in de kluis bewaard.

Ga je de stap wagen? Regel het goed. Schäfer Notarissen is er voor jou.

Vind je notariële akte hier makkelijk en snel.