Alles over
kinderen & voogdij

Heb je kinderen? Besef dat er altijd wat met jou of je partner kan gebeuren. Heb je de voogdij voor je kind(eren) niet goed geregeld? Dan beslist de rechter. In het uiterste geval kan dit plaatsing in een pleeggezin betekenen.

Heldere afspraken over de zorg voor je kinderen
Je kunt deze situatie voorkomen door een testament te laten opmaken met een voogdijregeling. Hiermee beslissen jij en je partner wie het ouderlijk gezag en de zorg over jullie kind(eren) krijgt. De voogd moet te zijner tijd schriftelijk bij de griffie van de rechtbank verklaren bereid te zijn de voogdij op zich te nemen. De medewerkers op onze vestigingen in Eindhoven en Nuenen kunnen je hier alles over vertellen.

Bewind in testament
Een erfgenaam die ziek, verslaafd of nog te jong is, kan vaak niet de volle verantwoordelijkheid dragen over een erfenis.

Ben je bang dat dit het geval kan zijn? Laat dan een bewind opnemen in je testament en wijs een bewindvoerder aan die de erfenis beheert. Je bepaalt zelf na welke leeftijd het bewind eindigt of aan welke voorwaarden de erfgenaam moet voldoen om zelf de volledige verantwoordelijkheid te krijgen. Schäfer Notarissen adviseert je hier graag over.

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Laat je kinderen niet onverzorgd achter. Schäfer Notarissen is er voor jou … en voor je kinderen.

Vind je notariële akte hier makkelijk en snel.