Mentorschap

Voor wie niet voor zijn eigen zaken kan zorgen

Er bestaan 3 soorten maatregelen:

Mentorschap

Als iemand alleen niet meer voor zijn persoonlijke zaken kan zorgen, kan hij een mentor krijgen om hem te helpen. Dit is een beschermingsmaatregel die de kantonrechter oplegt ten behoeve van meerderjarigen die als gevolg van hun geestelijke of lichamelijke toestand niet in staat zijn hun belangen van niet-vermogensrechtelijke aard zelf te regelen.

Bewind

Als iemand niet meer alleen voor zijn financiële zaken kan zorgen, kan hij daarbij hulp krijgen door zijn vermogen onder bewind te laten stellen en zijn financiële zaken door een ander laten regelen. Bewind is een door de rechtbank uitgesproken maatregel om iemand te helpen die zijn financiële zaken niet meer kan waarnemen. Zijn vermogen en/of goederen worden dan door iemand anders (een bewindvoerder) beheerd.

Curatele

Het onder curatele stellen van iemand doet zich voor als diegene zowel zijn persoonlijke als financiële zaken niet meer zelf kan regelen. Persoonlijke zaken zijn bijvoorbeeld een medische behandeling of verpleging. Curatele is een maatregel door de rechtbank uitgesproken om bepaalde personen en hun omgeving te beschermen.

Bovenstaande maatregelen zijn voor mensen bedoeld die onvoldoende voor zichzelf kunnen zorgen. U kunt daarbij denken aan Alzheimer patiënten, mensen die verslaafd zijn, mensen met een verstandelijke beperking of psychiatrische patiënten. De maatregelen zijn vooral bedoeld ter bescherming van de betrokkene tegen anderen die misbruik van de situatie kunnen maken. Deze persoon wordt door deze regeling ook tegen zichzelf beschermd, iemand kan bijvoorbeeld meer geld uit willen geven dan hij/zij heeft. De maatregelen zijn alleen mogelijk bij meerderjarigen. Het zorgen voor de belangen van minderjarigen ligt bij de ouders of voogd. De aanvraag voor deze maatregelen kunnen wel al ingediend worden voordat iemand meerderjarig is. Ze gaan dan automatisch in op het moment dat die persoon achttien wordt.

Aanvragen, wijzigen, opheffen

De volgende personen kunnen bewind, curatele of mentorschap aanvragen:

  • De betrokkene zelf;
  • De partner van de betrokkene;
  • De familie van de betrokkene tot in de vierde graad (enkel bloedverwanten), dat zijn: ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers, zusters, ooms, tantes, neven en nichten.
  • De voogd, als de betrokkene minderjarig is en onder gezag van een voogd staat;
  • De officier van justitie (alleen in de gevallen dat niemand het wil of kan aanvragen).

Wat zijn de taken van een mentor?

Belangenbehartiging

Een mentor helpt bij de behartiging van de belangen van niet-materiële aard van een persoon die vanwege geestelijke of lichamelijke aandoeningen niet goed zelfstandig zijn/haar belangen kan afwegen en/of uiten.

Advisering

Een mentor adviseert en steunt de persoon bij het nemen en naar buiten brengen van beslissingen.

Vertegenwoordiging

Een mentor treedt op als vertegenwoordiger van de cliënt met betrekking tot diens verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding, in situaties waarin de persoon niet wilsbekwaam is.

Opbouw en behoud van vertrouwen

Om de hierboven genoemde taken goed uit te oefenen is het gewenst dat een mentor zo veel mogelijk een vertrouwenspersoon wordt voor diegene wiens belangen worden behartigd. Een mentor zal daarom regelmatig bezoekjes bij deze persoon afleggen. Een mentor is iemand die goed kan luisteren, kennis zal nemen van iemands situatie en aansluitend op diens gewoonten, wensen en behoeften, zal handelen in het belang van deze persoon die dit immers zelf niet meer kan.

Wat zijn de bevoegdheden van een mentor?

De mentor is bevoegd om de persoon te vertegenwoordigen in aangelegenheden betreffende diens verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. De mentor is bevoegd om de betreffende persoon toestemming te geven om in deze aangelegenheden zelf te beslissen. In situaties dat een behandelend arts de persoon wilsbekwaam acht, kan de cliënt zelf beslissen. Is dit niet het geval dan is de toestemming van de mentor nodig.

Voor meer informatie over mentorschap kun je gerust contact met ons opnemen. Schäfer Notarissen helpt je graag verder!

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? We vertellen u er graag meer over. Bel ons vandaag nog.