Wat is mediation?

Conflicten op het werk, bijvoorbeeld tussen een medewerker en een leidinggevende, komen helaas regelmatig voor. Dit heeft negatieve gevolgen voor het welbevinden en de prestaties van betrokkenen. Soms kom je er onderling uit, maar soms ook niet. Mediation kan dan uitkomst bieden. Een mediator is een onafhankelijke bemiddelaar die samen met de partijen op zoek gaat naar een passende oplossing die voor alle partijen aanvaardbaar is.

Mediation in plaats van een advocaat
In de praktijk blijkt het soms lastig om een conflict onderling op te lossen. Vaak willen de betrokken personen niet meer echt naar elkaar luisteren. Je kunt dan naar de rechter stappen, maar mediation is een minder ingrijpende oplossing. Een rechter hakt weliswaar de knoop door, maar vaak is geen van beide partijen erg tevreden over de beslissing van de rechter. Bij mediation werken de betrokken partijen zelf aan een oplossing, maar met deskundige hulp. Mediation is snel, concreet en oplossingsgericht.

Wat doet een Mediator?

De mediator is een specialist in het begeleiden van onderhandelingen. Hij oordeelt niet, maar helpt partijen een goed en realistisch inzicht te krijgen in hun eigen (juridische) positie. Het is belangrijk dat de mediator onafhankelijk is en dat beide partijen vertrouwen hebben in deze bemiddelaar zodat er een gezamenlijk draagvlak gecreëerd wordt om tot een oplossing te komen. Een notaris is per definitie uiterst geschikt om als mediator op te treden.

Afspraken mediation in schriftelijke overeenkomst
Deelname aan mediation is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Partijen moeten samen aan een oplossing willen werken. Alle betrokkenen bij de mediation moeten vertrouwelijk omgaan met de inhoud van de onderhandelingen. Om onduidelijkheden te voorkomen worden de afspraken bovendien vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst.

Conflict op het werk? Voorkom dat het uit de hand loopt. Schäfer Notarissen is er voor jou.

Vind je notariële akte hier makkelijk en snel.