Alles over
overlijden

Na het overlijden van een dierbare moet er vaak van alles geregeld worden. Bij de Belastingdienst, de bank, verzekeringen.

En dan heb je nog van die bemoeizuchtige aangetrouwde familieleden of kennissen met goedbedoelde adviezen. Daar zit je helemaal niet op te wachten. Professionele hulp is dan welkom. Een notaris is daarvoor de aangewezen persoon.

Verklaring van erfrecht
Wanneer je een overlijden aan de bank meldt, vraagt de bank om een verklaring van erfrecht. De notaris stelt deze verklaring op en geeft aan wie de erfgenamen zijn en wie bevoegd is om als gevolmachtigde of executeur namens de erfgenamen op te treden.

Je kunt de notaris altijd om advies of hulp vragen bij de verdere afwikkeling van de nalatenschap. Naast financiële of fiscale zaken kan dit ook betrekking hebben op allerlei praktische zaken die bij de afwikkeling een rol spelen. Wil je meer weten? Neem contact op met onze vestiging in Nuenen of Eindhoven.

Verklaring van executele
Heeft de overledene in het testament een executeur benoemd? Dan maakt de notaris geen verklaring van erfrecht maar een verklaring van executele. De notaris ondersteunt de executeur en kan als aanspreekpunt dienen voor lastige erfgenamen of schuldeisers.

Het is vaak raadzaam om de uiteindelijke verdeling van de nalatenschap aan de notaris over te laten. De notaris keert de erfdelen uit nadat alle erfgenamen voor akkoord hebben getekend. Dit is dan definitief.

Notaris als executeur
Wil je problemen tussen je erfgenamen voorkomen? Dan kun je op safe spelen door de notaris als executeur van je testament aan te stellen. De notaris zorgt dan voor de complete afwikkeling van de nalatenschap: de verdeling van de inboedel, ontruiming en/of verkoop van de woning en het financiële beheer. Na afwikkeling van de nalatenschap legt de notaris verantwoording af aan de erfgenamen. Alle erfgenamen ontvangen uiteindelijk hun erfdeel, zonder de beslommeringen van de afwikkeling.

Een overlijden is een emotionele situatie. De hulp van een neutrale partij is dan vaak zeer welkom. Schäfer Notarissen is er voor jou.

Vind je notariële akte hier makkelijk en snel.