Alles over
volmachten

Soms is het nodig dat een ander namens jou handelt, bijvoorbeeld om een bepaalde overeenkomst te ondertekenen. Met een volmacht geef je die ander die bevoegdheid. Je kunt natuurlijk zelf iets op papier zetten, maar een volmacht via de notaris geeft meer rechtszekerheid.

De notaris bespreekt je wensen met je en helpt je deze op papier te zetten. Voorafgaand aan het ondertekenen van de akte controleert de notaris je identiteit om zeker te weten dat de volmacht door de echte volmachtgever wordt gegeven, en stelt hij vast dat je geestelijk in staat bent om je eigen wil te bepalen.

Wat staat er in een volmacht?
Bij volmacht kun je de volgende zaken regelen:

  • welke handelingen de gevolmachtigde al dan niet mag verrichten;
  • of de gevolmachtigde alleen mag handelen of dat hij dat samen met een andere gevolmachtigde moet doen;
  • of de gevolmachtigde zich moet verantwoorden voor de handelingen die hij heeft verricht en zo ja, aan wie;
  • of de gevolmachtigde ook met zichzelf afspraken mag maken.

Algemene of bijzondere volmacht?
Er bestaat zowel een algemene als een bijzondere volmacht.

Een algemene volmacht geeft de gevolmachtigde het recht om namens jou te handelen op elk moment dat de gevolmachtigde denkt dat dit nodig is. De gevolmachtigde kan dan over je bankrekeningen beschikken, schenkingen doen, leningen afsluiten, je huis verkopen … Een algemene volmacht geef je dus alleen aan iemand in wie je het volste vertrouwen hebt.

Een bijzondere volmacht geldt voor een specifieke handeling of een bepaald doel. Bijvoorbeeld een volmacht om je huis te verkopen.

Op onze vestigingen in Nuenen en Eindhoven kunnen we je hier meer uitleg over geven, je volmacht opstellen en ondertekenen.

Volmacht geven? Denk er goed over na. En laat de juiste volmacht opstellen. Schäfer Notarissen is er voor jou.

Vind je notariële akte hier makkelijk en snel.