Alles over een
statutenwijziging BV

Bij het oprichten van een BV worden statuten geformuleerd met daarin belangrijke uitgangspunten van de onderneming, zoals de naam, de activiteiten die verricht mogen worden, hoe belangrijke beslissingen genomen worden en wie recht heeft op de winsten.

Statutenwijziging?
De statuten maken deel uit van de oprichtingsakte van de BV. Soms zijn er dwingende redenen om ze te wijzigen als er zich ontwikkelingen voordoen binnen de onderneming. Bijvoorbeeld bij wijzigingen in het bestuur of in de verhouding waarin aandeelhouders aandelen bezitten.

Nieuwe statuten vastleggen
Schäfer Notarissen helpt je graag bij het wijzigen van je statuten. Samen bepalen we welke uitgangspunten belangrijk zijn voor je onderneming en leggen we deze vast in nieuwe statuten. We hebben dan de volgende documenten en informatie van je nodig:

  • De geldende statuten en het originele aandeelhoudersregister van de BV
  • Een overzicht van de gewenste statutaire wijzigingen
  • Een kopie van een geldig identiteitsbewijs van elke bestuurder van de BV

Nieuwe statuten? Bestaande statuten wijzigen? Vraag ons om advies. Schäfer Notarissen is er voor jou.

Vind je notariële akte hier makkelijk en snel.