Alles over een
stichting

Beschik je over een bepaald vermogen en wil je daarmee een maatschappelijk of sociaal doel realiseren? Bijvoorbeeld natuurbehoud, de verspreiding van cultuur of hulp aan hulpbehoevenden? Dan kun je kiezen voor de stichting als rechtsvorm. Maar hoe richt je een stichting op? En hoe zit het met de aansprakelijkheid en structuur ervan?

Hoe richt je een stichting op?
Je richt een stichting op met een notariële akte waarin je verklaart dat je de stichting in het leven roept en je de statuten vaststelt. Je kunt een stichting alleen of samen met anderen oprichten. Ook een rechtspersoon zoals een BV kan een stichting oprichten. In de statuten van de stichting staat onder meer:

  • de naam van de stichting, met het woord ‘stichting’ als deel van de naam;
  • het doel van de stichting;
  • de procedure van benoeming en ontslag van bestuurders en de wijze van besluitvorming binnen de stichting;
  • de vestigingsplaats van de stichting;
  • waar het geld naartoe gaat als de stichting wordt opgeheven.

Meestal staan er ook regels over de organisatie in de statuten. Wil je de statuten wijzigen, dan heb je opnieuw een akte van de notaris nodig. Je moet je stichting inschrijven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

De structuur van een stichting
Een stichting heeft geen leden, maar een bestuur. Ook kan een stichting een onderneming hebben. De stichting moet de winst uit de onderneming aan het doel van de stichting besteden.

Soms zijn de bestuurders in loondienst van de stichting, maar meestal krijgen ze alleen een onkostenvergoeding. Heeft een stichting de ANBI-status als Algemeen Nut Beogende Instelling? Dan mogen de bestuurders geen loondienstverband met de stichting hebben. Zo’n stichting kan wel gewoon personeel in dienst nemen.

Aansprakelijkheid bij een stichting
Een stichting is een rechtspersoon. Dit houdt in dat de bestuurders van een stichting in de basis niet aansprakelijk zijn voor de schulden, tenzij er sprake is van bepaalde uitzonderingen, bijvoorbeeld in geval van wanbestuur of als de stichting niet is ingeschreven in het handelsregister.

Er komt het nodige kijken bij het oprichten van een stichting. De medewerkers van Schäfer Notarissen informeren je daar graag over.

Ken jij alle valkuilen van een stichting? Wij wel. Schäfer Notarissen is er voor jou.

Vind je notariële akte hier makkelijk en snel.