Alles over een
vereniging

Heb je een doel of wens die je werkelijkheid wil laten worden? En wil je dit graag samen met anderen doen? Bijvoorbeeld georganiseerd sporten, muziek maken of je als lokale ondernemers organiseren? Dan kun je een vereniging oprichten. Dit klinkt eenvoudiger dan het is. Schäfer Notarissen informeert je hier graag nader over.

Structuur van een vereniging

 • Een vereniging heeft minstens twee leden.
 • De hoogste macht ligt bij de ledenvergadering.
 • Elk lid heeft in principe één stem op de ledenvergadering.
 • De ledenvergadering benoemt het bestuur, dat meestal uit leden bestaat.
 • Een bestuur bestaat meestal uit een voorzitter, secretaris en een penningmeester.

Vereniging met volledige of beperkte rechtsbevoegdheid
Er zijn drie soorten verenigingen, namelijk de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, de vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid en de vereniging van eigenaars.

Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid
Bij een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid ben je als bestuurder niet met je privévermogen aansprakelijk. Dit type vereniging kan alleen worden opgericht via een notaris en heeft statuten. Hierin staat onder meer:

 • naam, vestigingsplaats en doel van de vereniging
 • verplichtingen van de leden
 • wijze van bijeenroepen van de algemene vergadering
 • regels voor het benoemen en ontslaan van bestuurders
 • bestemming van het overschot na ontbinding

Deze vereniging heeft uitgebreide rechten, zoals een gebouw kopen, geld lenen, een erfenis of subsidies ontvangen.

De vereniging met volledige rechtsbevoegdheid moet worden ingeschreven in het handelsregister. Regel dit zo snel mogelijk, want zolang de vereniging niet is ingeschreven is het bestuur persoonlijk aansprakelijk voor alle verplichtingen van de vereniging. Schäfer Notarissen verzorgt deze inschrijving graag voor je.

Vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid
Een vereniging die niet via een notaris wordt opgericht, is per definitie een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid. Als bestuurder van de vereniging ben je met je privévermogen aansprakelijk voor alle verplichtingen van de vereniging. In tegenstelling tot een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid kan een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid niets erven, geen leningen aangaan en geen vastgoed verkrijgen.

Vereniging van Eigenaars (VvE)
Ben je eigenaar van een appartement in Nederland? Dan ben je verplicht lid van een Vereniging van Eigenaars (VvE). Deze behartigt jullie gemeenschappelijke belangen, zoals het onderhoud van het appartementencomplex en de technische installaties.

Naast de verplichte inschrijving in het handelsregister heeft de VvE nog andere verplichtingen:

 • er moet minimaal één keer per jaar vergaderd worden;
 • de VvE moet een jaarrekening opstellen;
 • de VvE moet een reservefonds opbouwen en aanhouden.

Belastingen
Een vereniging kan een onderneming hebben en betaalt dan ook vennootschapsbelasting. Maakt de onderneming van de vereniging winst? Dan moet deze winst ten goede komen aan het doel. Of een vereniging belasting moet betalen, hangt af van de specifieke situatie.

Ontbinding van de vereniging
Als er onvoldoende leden zijn, de vereniging failliet is of de algemene vergadering besluit dat de vereniging moet worden opgeheven, kun je de vereniging ontbinden. De voorwaarden en regels hiervoor neemt de notaris op in de statuten van de vereniging.

Voorkom ongewilde aansprakelijkheid als bestuurder van een vereniging. Wij kennen de regels. Schäfer Notarissen is er voor jou.

Vind je notariële akte hier makkelijk en snel.