040 - 2 660 660

Testamenten

Zelf beslissen over de verdeling van je erfenis

Voor mensen die geen testament hebben, regelt de wet hoe hun erfenis wordt verdeeld. Als je zelf wilt bepalen hoe je erfenis wordt verdeeld dan maak je een testament. Met een testament kan je er ook voor zorgen dat belasting wordt bespaard of uitgesteld. Maar er zijn nog heel veel andere redenen voor een testament.

Wie krijgt de erfenis?

De wet regelt wie je erfenis krijgt en hoe je erfenis wordt verdeeld. Als je getrouwd bent, erft op grond van de wet je echtgenoot. Ben je getrouwd én heb je kinderen dan delen zij ook mee in je erfenis. Zij moeten wachten op hun deel totdat de laatste ouder dood is. Heb je geen echtgenoot of kinderen, dan erven je familieleden (bloedverwanten): je ouders, broers en zussen, maar ook je halfbroers en -zussen in het geval je ouders, na een echtscheiding, zijn hertrouwd of eerder getrouwd zijn geweest.

Redenen om een testament te maken

Er zijn veel redenen om een testament te maken. Als partners niet getrouwd zijn, erven zij niet van elkaar als zij geen testament hebben gemaakt. Voor getrouwde ouders met kinderen is het ook aan te raden een testament te maken. Je kunt namelijk de wettelijke regeling, die voor getrouwde ouders met kinderen geldt, op een aantal punten aanpassen aan de persoonlijke situatie. Je kan ook een regeling treffen wie voor de kinderen moet zorgen als je er niet meer bent. Als je eerder getrouwd bent geweest, is het zeker van belang om je door ons te laten voorlichten of de wettelijke regels voor jouw persoonlijke situatie geschikt zijn. Wij geven verder adviezen hoe je het voor je partner en de kinderen fiscaal zo gunstig mogelijk kunt regelen.

Goed doel en uitsluitingsclausule

Een andere reden om een testament te maken is het benoemen van een goed doel tot erfgenaam in plaats van je ouders, broers en zussen. Een vaak voorkomende reden voor het maken van een testament is de zogenaamde uitsluitingsclausule. Hiermee regel je dat je erfgenamen (degenen die je erfenis krijgen) bij een echtscheiding je erfenis niet met een ex-partner hoeven te delen.

Testament beoordelen

Als je al een testament hebt, is het goed om het testament regelmatig tegen het licht te houden. Wetten en regels, maar ook je persoonlijke situatie en wensen veranderen. Het testament kan dan anders uitwerken dan je had bedoeld. Het is daarom raadzaam je testament regelmatig door ons te laten beoordelen.

Meer weten over testamenten?

Voor meer informatie kun je gerust contact met ons opnemen. Schäfer Notarissen helpt je graag verder!

  • Notaris vervangt ongeschikte executeur

    Een executeur in een complexe nalatenschap zal goed beslagen ten ijs moeten komen. Het komt wel eens voor dat een goede bekende van de overledene is benoemd tot executeur, terwijl hij eigenlijk geen ervaring heeft met het beheren van grote vermogens of een nalatenschap met veel schulden. Mochten de erfgenamen, schuldeisers of andere belanghebbenden bang zijn dat de executeur de complexe afwikkeling niet goed ter hand neemt en de verplichtingen daardoor niet worden nagekomen, dan is er een mogelijkheid om de rechter te vragen een vereffenaar van de nalatenschap aan te stellen. lees meer
  • Notarieel samenlevingscontract

    Hoe gek het ook klinkt, samenwoners hebben geen officiële juridische status, zoals dat bij gehuwden of geregistreerd partners wel het geval is. Wel kunnen ze in een samenlevingscontract een aantal zaken regelen, zodat ze dezelfde aanspraken krijgen als gehuwden. Bijvoorbeeld een aanwijzing om elkaars pensioen te kunnen ontvangen, of een vrijstelling voor erfbelasting. lees meer