040 - 2 660 660

Mediation

Wat is mediation?

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling. Bij zakelijke conflicten of problemen bij een echtscheiding kan mediation uitkomst bieden. Een onafhankelijke bemiddelaar gaat samen met partijen op zoek naar een oplossing voor een probleem. De oplossing moet voor alle partijen aanvaardbaar zijn.

Mediation in plaats van de rechter

Heb je een probleem met een persoon of een organisatie waar jullie samen niet uitkomen? Dan kunnen jullie kiezen voor mediation. Dit is vaak minder ingrijpend dan de stap naar de rechter. Daarbij kan mediation tijd en geld besparen. Bij mediation werken jullie zelf aan een oplossing, maar krijg je er deskundige hulp bij. Mediation heeft in meer dan de helft van de gevallen een goede afloop.

Wat doet een mediator?

De mediator is een specialist in het begeleiden van onderhandelingen. Hij oordeelt niet maar helpt partijen om een oplossing te vinden. De mediator is onafhankelijk. Daarom is een notaris bij uitstek hiervoor geschikt. Belangrijk is dat beide partijen vertrouwen in deze bemiddelaar hebben.

Afspraken mediation in overeenkomst

Deelname aan mediation is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Partijen moeten samen aan een oplossing willen werken. Iedereen die bij de mediation aanwezig is, moet vertrouwelijk omgaan met de inhoud van de onderhandelingen. De afspraken komen op papier te staan in een overeenkomst.

Voor meer informatie over mediation kun je gerust contact met ons opnemen. Schäfer Notarissen helpt je graag verder!

  • Notaris vervangt ongeschikte executeur

    Een executeur in een complexe nalatenschap zal goed beslagen ten ijs moeten komen. Het komt wel eens voor dat een goede bekende van de overledene is benoemd tot executeur, terwijl hij eigenlijk geen ervaring heeft met het beheren van grote vermogens of een nalatenschap met veel schulden. Mochten de erfgenamen, schuldeisers of andere belanghebbenden bang zijn dat de executeur de complexe afwikkeling niet goed ter hand neemt en de verplichtingen daardoor niet worden nagekomen, dan is er een mogelijkheid om de rechter te vragen een vereffenaar van de nalatenschap aan te stellen. lees meer
  • Notarieel samenlevingscontract

    Hoe gek het ook klinkt, samenwoners hebben geen officiële juridische status, zoals dat bij gehuwden of geregistreerd partners wel het geval is. Wel kunnen ze in een samenlevingscontract een aantal zaken regelen, zodat ze dezelfde aanspraken krijgen als gehuwden. Bijvoorbeeld een aanwijzing om elkaars pensioen te kunnen ontvangen, of een vrijstelling voor erfbelasting. lees meer