040 - 2 660 660

Mediation

Wat is mediation?

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling. Bij zakelijke conflicten of problemen bij een echtscheiding kan mediation uitkomst bieden. Een onafhankelijke bemiddelaar gaat samen met partijen op zoek naar een oplossing voor een probleem. De oplossing moet voor alle partijen aanvaardbaar zijn.

Mediation in plaats van de rechter

Heb je een probleem met een persoon of een organisatie waar jullie samen niet uitkomen? Dan kunnen jullie kiezen voor mediation. Dit is vaak minder ingrijpend dan de stap naar de rechter. Daarbij kan mediation tijd en geld besparen. Bij mediation werken jullie zelf aan een oplossing, maar krijg je er deskundige hulp bij. Mediation heeft in meer dan de helft van de gevallen een goede afloop.

Wat doet een mediator?

De mediator is een specialist in het begeleiden van onderhandelingen. Hij oordeelt niet maar helpt partijen om een oplossing te vinden. De mediator is onafhankelijk. Daarom is een notaris bij uitstek hiervoor geschikt. Belangrijk is dat beide partijen vertrouwen in deze bemiddelaar hebben.

Afspraken mediation in overeenkomst

Deelname aan mediation is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Partijen moeten samen aan een oplossing willen werken. Iedereen die bij de mediation aanwezig is, moet vertrouwelijk omgaan met de inhoud van de onderhandelingen. De afspraken komen op papier te staan in een overeenkomst.

Voor meer informatie over mediation kun je gerust contact met ons opnemen. Schäfer Notarissen helpt je graag verder!

  • Wel of geen centraal aandeelhoudersregister, dat is de vraag

    De Raad van State heeft kritiek geuit op het oorspronkelijke wetsvoorstel ter invoering van een centraal aandeelhoudersregister. De Raad vindt dat er een forse overlap is met de Europees verplichte Register van Uiteindelijk Begunstigden, het UBO-register. Dat heeft nu geleid tot een herzien initiatiefvoorstel aan de Tweede Kamer. Het Centraal Aandeelhoudersregister (CAHR) volgens de indieners betrouwbaarder dan het UBO-register. lees meer
  • Partnervrijstelling voor erfbelasting

    Erft u van uw echtgenoot of geregistreerd partner, dan is de grote vrijstelling van toepassing en hoeft u over € 643.194 geen erfbelasting te betalen.<br /> Voor samenwoonpartners geldt dat zij niet automatisch partners voor de erfbelasting zijn. Dat is pas zo als zij voorafgaand aan het overlijden, minstens 6 maanden aan de volgende voorwaarden voldoen: lees meer