040 - 2 660 660

Statutenwijziging bv

Uitgangspunten van de BV wijzigen

In de statuten staan belangrijke uitgangspunten van een onderneming, zoals de naam, welke activiteiten er mogen worden verricht, hoe belangrijke beslissingen worden genomen en wie recht heeft op de winsten.

Deze statuten worden gemaakt bij het oprichten van de BV en zijn onderdeel van de oprichtingsakte van de BV. Door wijzigingen binnen de onderneming, bijvoorbeeld in het bestuur of in de verhouding waarin aandeelhouders aandelen bezitten, kan het nodig zijn deze, in de statuten opgenomen uitgangspunten, aan te passen. Er is dan sprake van een statutenwijziging.

Benodigd voor nieuwe statuten

Schäfer Notarissen kan je helpen te bepalen welke uitgangspunten voor je onderneming belangrijk zijn en dit vastleggen in nieuwe statuten. Wanneer Schäfer Notarissen de statutenwijziging voor de BV in orde brengt, vragen wij om de volgende aan te reiken stukken en informatie:

  • Het originele aandeelhoudersregister van de BV 
  • De geldende statuten van de BV 
  • Een overzicht van de gewenste statutaire wijzigingen 
  • Een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de bestuurder(s) van de BV

Voor meer informatie over het wijzigen van de statuten van een BV kun je gerust contact met ons opnemen. Schäfer Notarissen helpt je graag verder!

  • Open cv blijft intact

    Even was er de angst dat de cv’s (commanditaire vennootschappen) zouden worden afgeschaft. De discussie – en de angst – laaide op na een publicatie in het Financieele Dagblad en het Weekblad Fiscaal Recht. De staatssecretaris heeft echter inmiddels laten weten dat de open cv gewoon blijft bestaan. Goed nieuws voor ondernemers die om fiscale redenen een cv voeren. lees meer
  • Spijt na de bruiloft

    Het is algemeen bekend dat huwelijkse voorwaarden vóór het huwelijk gemaakt moeten worden. Toch komt het nog regelmatig voor dat mensen dat vergeten, of denken dat het later nog wel kan. lees meer