040 - 2 660 660

Statutenwijziging bv

Uitgangspunten van de BV wijzigen

In de statuten staan belangrijke uitgangspunten van een onderneming, zoals de naam, welke activiteiten er mogen worden verricht, hoe belangrijke beslissingen worden genomen en wie recht heeft op de winsten.

Deze statuten worden gemaakt bij het oprichten van de BV en zijn onderdeel van de oprichtingsakte van de BV. Door wijzigingen binnen de onderneming, bijvoorbeeld in het bestuur of in de verhouding waarin aandeelhouders aandelen bezitten, kan het nodig zijn deze, in de statuten opgenomen uitgangspunten, aan te passen. Er is dan sprake van een statutenwijziging.

Benodigd voor nieuwe statuten

Schäfer Notarissen kan je helpen te bepalen welke uitgangspunten voor je onderneming belangrijk zijn en dit vastleggen in nieuwe statuten. Wanneer Schäfer Notarissen de statutenwijziging voor de BV in orde brengt, vragen wij om de volgende aan te reiken stukken en informatie:

  • Het originele aandeelhoudersregister van de BV 
  • De geldende statuten van de BV 
  • Een overzicht van de gewenste statutaire wijzigingen 
  • Een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de bestuurder(s) van de BV

Voor meer informatie over het wijzigen van de statuten van een BV kun je gerust contact met ons opnemen. Schäfer Notarissen helpt je graag verder!

  • Starter komt moeilijker aan koophuis

    Een eigen huis raakt voor starters op de woningmarkt steeds verder uit beeld. Zij zijn veroordeeld tot de huurmarkt, waarin blijkens onderzoek van ING de tevredenheid over de woonsituatie achter blijft bij mensen met een eigen huis. De situatie op de woningmarkt heeft ook gevolgen voor het vertrouwen van burgers in de woningmarkt. In het eerste kwartaal van 2018 is dat vertrouwen weer verder gedaald ten opzichte van vorig jaar. lees meer
  • Proces bij opvolging familiebedrijf vergt gedegen aanpak

    Opvolging in een familiebedrijf heeft heel veel haken en ogen. Het vraagt veel zorgvuldigheid in voorbereiding en proces. Het begint al met de vraag of de opvolger wel of niet uit de familie moet komen. Hoe dan ook, het gaat uiteindelijk om de continuïteit van uw bedrijf en het niet verstoren van familiebanden. Bij dit alles moeten ook nog eens de financiële, juridische, fiscale en andere bedrijfsmatige aspecten betrokken. lees meer