040 - 2 660 660

Hypotheek

Voor een hypotheekakte naar de notaris

Als je eenmaal het huis van je dromen gevonden hebt of eindelijk toe bent aan die grote verbouwing, is het zaak om de kosten in kaart te brengen en de financiering hiervoor te regelen. De hypotheekakte is de overeenkomst die je met de bank maakt voor de financiering van het huis of de verbouwing. Een hypotheekakte moet officieel getekend worden bij de notaris. 

Aankoop woning

Eerst overleg je met een bank over de hypotheek, de hoogte, de hypotheekvorm, de rente en andere voorwaarden. Na deze voorbereiding zal de hypotheekakte als overeenkomst tussen jou en de bank officieel getekend worden bij de notaris. Hij doet hiervoor allerlei onderzoeken in registers om na te gaan of de gegevens wel kloppen en of je wel bevoegd bent. Dat gaat dan om het GBA bevolkingsregister, het kadaster, het faillissementsregister en het curateleregister. De hypotheekakte wordt opgesteld door de notaris in overeenstemming met de gemaakte afspraken en de wet. 

Verbouwing

Bij de verbouwing van je woning zal de notaris de bestaande hypotheekakte doorhalen en de nieuwe hypotheekakte opmaken en ondertekenen. Nadat de notaris de hypotheekakte met je heeft besproken en getekend, wordt deze ingeschreven in het kadaster. Vanaf dat moment staat de hypotheek officieel op je naam.

Schäfer Notarissen voor jouw hypotheek?

Voor meer informatie kun je gerust contact met ons opnemen. Schäfer Notarissen helpt je graag verder!

  • Notaris vervangt ongeschikte executeur

    Een executeur in een complexe nalatenschap zal goed beslagen ten ijs moeten komen. Het komt wel eens voor dat een goede bekende van de overledene is benoemd tot executeur, terwijl hij eigenlijk geen ervaring heeft met het beheren van grote vermogens of een nalatenschap met veel schulden. Mochten de erfgenamen, schuldeisers of andere belanghebbenden bang zijn dat de executeur de complexe afwikkeling niet goed ter hand neemt en de verplichtingen daardoor niet worden nagekomen, dan is er een mogelijkheid om de rechter te vragen een vereffenaar van de nalatenschap aan te stellen. lees meer
  • Notarieel samenlevingscontract

    Hoe gek het ook klinkt, samenwoners hebben geen officiële juridische status, zoals dat bij gehuwden of geregistreerd partners wel het geval is. Wel kunnen ze in een samenlevingscontract een aantal zaken regelen, zodat ze dezelfde aanspraken krijgen als gehuwden. Bijvoorbeeld een aanwijzing om elkaars pensioen te kunnen ontvangen, of een vrijstelling voor erfbelasting. lees meer