040 - 2 660 660

Hypotheek

Voor een hypotheekakte naar de notaris

Als je eenmaal het huis van je dromen gevonden hebt of eindelijk toe bent aan die grote verbouwing, is het zaak om de kosten in kaart te brengen en de financiering hiervoor te regelen. De hypotheekakte is de overeenkomst die je met de bank maakt voor de financiering van het huis of de verbouwing. Een hypotheekakte moet officieel getekend worden bij de notaris. 

Aankoop woning

Eerst overleg je met een bank over de hypotheek, de hoogte, de hypotheekvorm, de rente en andere voorwaarden. Na deze voorbereiding zal de hypotheekakte als overeenkomst tussen jou en de bank officieel getekend worden bij de notaris. Hij doet hiervoor allerlei onderzoeken in registers om na te gaan of de gegevens wel kloppen en of je wel bevoegd bent. Dat gaat dan om het GBA bevolkingsregister, het kadaster, het faillissementsregister en het curateleregister. De hypotheekakte wordt opgesteld door de notaris in overeenstemming met de gemaakte afspraken en de wet. 

Verbouwing

Bij de verbouwing van je woning zal de notaris de bestaande hypotheekakte doorhalen en de nieuwe hypotheekakte opmaken en ondertekenen. Nadat de notaris de hypotheekakte met je heeft besproken en getekend, wordt deze ingeschreven in het kadaster. Vanaf dat moment staat de hypotheek officieel op je naam.

Schäfer Notarissen voor jouw hypotheek?

Voor meer informatie kun je gerust contact met ons opnemen. Schäfer Notarissen helpt je graag verder!

  • Wel of geen centraal aandeelhoudersregister, dat is de vraag

    De Raad van State heeft kritiek geuit op het oorspronkelijke wetsvoorstel ter invoering van een centraal aandeelhoudersregister. De Raad vindt dat er een forse overlap is met de Europees verplichte Register van Uiteindelijk Begunstigden, het UBO-register. Dat heeft nu geleid tot een herzien initiatiefvoorstel aan de Tweede Kamer. Het Centraal Aandeelhoudersregister (CAHR) volgens de indieners betrouwbaarder dan het UBO-register. lees meer
  • Partnervrijstelling voor erfbelasting

    Erft u van uw echtgenoot of geregistreerd partner, dan is de grote vrijstelling van toepassing en hoeft u over € 643.194 geen erfbelasting te betalen.<br /> Voor samenwoonpartners geldt dat zij niet automatisch partners voor de erfbelasting zijn. Dat is pas zo als zij voorafgaand aan het overlijden, minstens 6 maanden aan de volgende voorwaarden voldoen: lees meer